Fecha: enero 28, 2020

Hora: 9:00-12:30

Localización: Centre de Formació Pràctica de Manresa

Formación presencial

Conferència QRM y Workshop Buggy Lean Game

El 28 de gener realitzarem paral·lelament dues activitats al Centre de Formació Pràctica de Manresa que tindran inici a la mateixa hora. Per un cantó realitzarem la Conferència QRM que permetrà fer una primera aproximació a la metodologia QRM explicada de la mà de Sergi Mussons, director de QRM Institute. D’altra banda, farem un workshop en format joc anomenat «Buggy Lean Game» enfocat a empreses que tenen processos amb una demanda regular i estable.

 

CONFERÈNCIA QRM

QRM és la metodologia ideal per a empreses industrials amb demanda irregular, imprevisible o que treballen per projectes. Aquest tipus d’empreses necessiten aplicar noves estratègies per fabricar o entregar projectes molt abans que el seus competidors.

 

A la conferència coneixerem:

  • Introducció a la metodologia QRM
  • Els pilars de la metodologia QRM
  • QRM Success Stories

 

PROGRAMA

9:30h Benvinguda

10:00h Què és el QRM, Quick Response Manufacturing?

          10:30h Coffe Break

          10:45h Estructures Organitzatives Àgils, les empreses del futur.

11:15h Lideratge Omega

          11:45h Casos d’èxit

 

BUGGY LEAN GAME

El Lean Manufacturing és la metodologia industrial més validada y implantada a tot el món, la qual aconsegueix augmentar la eficiència i la qualitat, i alhora reduir costos i Lead Times.

És aplicable a empreses o processos amb demanda regular i estable. I a més, les seves eines bàsiques (MUDA’s, 5S, SMED, TPM, VSM, etc.), són la base per a poder avançar cap a altres metodologies complementàries.

Amb el taller “Buggy Lean” es podrà experimentar, amb diferents rondes i metodologies, una fàbrica de muntatge de cotxes (amb Lego), i així comprovar-ne els diferents resultats.

 

PROGRAMA

9:00h Presentació metodologies Lean

10:00h Primera Ronda Buggie Lean

10:30h Coffe Break

10:45h Segona Ronda Buggie Lean

11:15h Tercera Ronda Buggie Lean

11:45h Conclusions

 

— Centre Formació Pràctica de Manresa
Data: 28 de gener 2020
Hora: 9:00 a 12:00
Lloc de realització: Centre Formació Pràctica Manresa

Preu: Gratuït

Inscripcions: contactar amb jordi@qrminstitute.com indicant a quina de les dues activitats es vol assistir.