Formació completa per aconseguir plena responsabilitat de l’equip de treball i una base formativa clau per aconseguir l’excel·lència operativa

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

Introducció

L’augment continu de l’exigència d’optimització de la productivitat, qualitat i seguretat, obliga cada vegada més a aplicar la millora continua. La transformació progressiva a indústria 4.0, fa que el departament de manteniment hagi d’evolucionar i fer un salt qualitatiu, adquirint més protagonisme, optimitzant-se, implicant-se i participant en el creixement i evolució de la planta industrial. Dels anys d’experiència en el món del manteniment industrial s’en poden extreure trets característics que es donen en la majoria:

1. Manca d’objectius clars

Moltes propietats o Direccions industrials en tenen prou amb què manteniment arregli les avaries del dia a dia i posi en marxa les noves màquines o instal·lacions; però no són conscients i s’obliden d’implicar el departament en la millora de les màquines i de l’entorn de treball, per tal d’optimitzar la productivitat, qualitat i seguretat. Els líders que confiïn en aquest programa coneixeran com funcionen els equips de manteniment de primer nivell, i cadascú podrà adaptar-ho al nivell d’exigència del seu sector.

2. Formació adequada al repte

És important disposar de les eines adients. Funcionar amb sentit comú moltes vegades no és la millor idea. Cal conèixer les millors eines i el més important, tenir criteri per saber-les utilitzar quan i com calgui.

3. Equips implicats i coordinació amb altres departaments

És comú trobar part del personal i equips de manteniment amb poca implicació, alta rotació, falta de proactivitat o poca cura en el seu treball i falta de precisió. A més, també són comuns els problemes de comunicació i de gestió de la pressió. Aquest programa dóna eines per connectar de nou l’equip entre ells i amb la resta de l’empresa; com també per alinear l’equip vers els objectius i liderar-lo creant entorns d’autogestió altament motivador.

S’adapta a dues tipologies d’empresa:

– Empreses amb entorns productius de procés discret.
– Empreses amb entorns productius de procés continu.

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

 • DIRECTORS DE MANTENIMENT
 • ENCARREGATS DE MANTENIMENT
 • ENGINYERS DE MANTENIMENT
 • RESPONSABLES D’OPERACIONS
 • DIRECTORS DE PRODUCCIÓ
 • DIRECTORS DE PLANTA

El programa està dissenyat perquè l’empresa n’obtingui el màxim profit quan hi assisteixin el Director de manteniment junt amb l’encarregat/s de manteniment.

També poden assistir directors d’operacions (director de producció, cap de fàbrica, resp. de planta, etc) que ja s’hagin format en lideratge de producció i vulguin més formació per alinear-se millor amb el departament de manteniment.

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

Sessió 1 – Lean & Quick Response Maintenance

Professor: Carles Gallego
Data: Pendent confirmació

Entre les diferents metodologies de millora orientades a les plantes industrials, el Lean Manufacturing és la més coneguda i la que millors resultats ha aportat a la industria. Com a servei a producció, el departament de manteniment, és imprescindible per implantar i mantenir aquesta metodologia.

Sessió 2 – Sessió d’autoconeixement DISC

Professor: Irene Serrabassa
Data: Pendent confirmació

L’eina DISC és un bon pilar per l’autoconeixement, però sobretot per la creació d’equips de treball. En aquesta sessió s’aprendrà a interpretar el propi perfil professional i valorar el potencial que té cadascú.

Sessió 3 – Estratègia i cultura empresarial

Professor: Sergi Mussons
Data: Pendent confirmació

Es coneixeran i treballaran els objectius que cada empresa vol assolir i el pla de treball que s’haurà de realitzar. A més, s’avaluaran les empreses per conèixer quina és l’aproximació estratègica ideal i la salut de les organitzacions. Altrament, es coneixerà l’estat d’implicació dels diferents departaments de l’empresa.

Sessió 4 – Fonaments bàsics organitzatius i estratègics de l’àrea de manteniment

Professor: Carles Gallego
Data: Pendent confirmació

En aquesta sessió es veurà el mètode bàsic universal per organitzar i gestionar el departament de manteniment, les seves intervencions i accions de millora i el seu impacte en la productivitat. També s’exposaran eines per a conscienciar i convèncer a la directiva per a obtenir els recursos necessaris.

Sessió 5 – Millora sostenible de l’entorn de treball amb 5S

Professor: Carles Gallego
Data: Pendent confirmació

Cap altra tècnica ha salvat més empreses que les conegudes 5S. No obstant, també és la tècnica més difícil de mantenir. Així doncs, en aquesta sessió es focalitzarà en com aconseguir l’èxit i no només en la part simple i teòrica.

Sessió 6 – TPM (1ª part)

Professor: Valeri Mena
Data: Pendent confirmació

El TPM és la metodologia més adequada per treure el màxim profit d’una instal·lació millorant el OEE. En aquesta primera part es començaran a conèixer els pilars del TPM, prioritzant el com es pot implicar el personal de producció en el control i manteniment de les màquines i instal·lacions.

Sessió 7 – TPM (2ª part)

Professor: Valeri Mena
Data: Pendent confirmació

En aquesta segona sessió s’ampliaran els pilars del TPM aprofundint en el manteniment preventiu, correctiu, predictiu, la qualitat, la formació i la polivalència.

Sessió 8 – La implicació a l’empresa

Professor: Sergi Mussons
Data: Pendent confirmació

En aquesta sessió analitzarem com podem crear un entorn que favoreixi la implicació de tots els que hi treballen. Un dels ingredients principals és l’estil de lideratge dels responsables i per l’impacte que té estudiarem l’estil més beneficiós per la implicació: el lideratge de servei. Finalment analitzarem els perfils dels assistents en tots aquests aspectes gràcies a l’eina Sharpa®.

Sessió 9 – Millora de les preparacions

Professor: Carles Gallego
Data: Pendent confirmació

Una de les principals causes per no abandonar els lots grans són justament les llargues preparacions de moltes de les màquines de la planta productiva. La tècnica SMED és vital i revolucionaria, permetent reduir el temps de preparació fins a la meitat en poques sessions.

Sessió 10 – Indicadors i millora continua

Professor: Carles Gallego
Data: Pendent confirmació

La millora continua és una filosofia industrial i un mètode imprescindible per a l’optimització de processos, l’evolució i el creixement de la planta; i com a conseqüència, per estar vius i també per guanyar mercat.

Sessió 11 – Servant Leadership i equips d’alt rendiment (EAR)

Professor: Sergi Mussons
Data: Pendent confirmació

En aquesta sessió es coneixerà quin és el millor estil de lideratge per crear entorns sans d’alta implicació i efectivitat. Per això, es parlarà de comunicació, valors, creences i motivació. Al mateix temps, s’aprofundirà en els fonaments bàsics per crear equips d’alt rendiment.

Sessió 12 – Sistemes GMAO, MES, SCADA i Visió artificial

Professor: Josep Pujol
Data: Pendent confirmació

Es coneixerà com aprofitar les eines informàtiques disponibles avui en dia, per així poder recollir la informació i monitoritzar la situació dels
nostres equips i de la producció i qualitat. Alhora, s’aprendrà com utilitzar-les per gestionar les tasques i millorar-ne l’eficiència.

Sessió 13 – Resolució de problemes

Professor: Montserrat Sierra
Data: Pendent confirmació

Per a la millora contínua i les incidències del dia a dia, és molt important conèixer i integrar els mètodes de resolució de problemes més útils i coneguts que hi ha (5 per què, Ishikawa i A3)

Sessió 14 – Comunicació i resolució de conflictes

Professor: Carles Gallego
Data: Pendent confirmació

La mala gestió dels conflictes genera moltes conseqüències negatives, i per això tenir eines per a poder evitar o resoldre’ls dins l’equip de Manteniment o amb altres departaments, és clau per al treball en equip i per l’èxit dels projectes. En aquest mòdul coneixerem i treballarem els diferents sistemes i tècniques per a poder aplicar.

Sessió 15 – Sistemes visuals de gestió de projectes ‘Panell Kanban’

Professor: Xavier Masó
Data: Pendent confirmació

Els panells Kanban són una eina pràcticament indispensable per poder gestionar projectes, instal·lacions, intervencions de gran volum, etc. El sistema redueix al mínim els temps d’execució, facilita la visualització de l’estat en el que es troba i redueix considerablement la gestió.

Sessió 16 – Fonaments conceptuals de la PRL

Professor: Olga Curià
Data: Pendent confirmació

Degut a la variabilitat i dimensió de les seves tasques, el personal de manteniment és dels que més risc corre durant el seu treball. Alhora, són els que més problemes identifiquen i poden actuar portant a terme millores de seguretat. Sense entrar en normativa, s’aprofundirà en tenir clar quina és la metodologia i la millor manera d’eliminar els perills.

Sessió 17 – Visita a empresa

Professor: Carles Gallego
Data: Pendent confirmació

Per tal de poder veure “in situ” com funciona un gran departament de manteniment, es visitarà una empresa de grans dimensions, on es podrà veure la seva estructura, mètode de gestió i operació.

Sessió 18 – Presentació pla de millora

Professor: QRM Institute
Data: Pendent confirmació

Després de tot l’aprenentatge viscut, en aquesta sessió cada líder proposarà un pla de treball per la seva àrea de responsabilitat i el defensarà davant de la Direcció de la seva empresa.

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

Director del Programa

Carles Gallego – Consultor QRM Institute

Consultor i formador especialitzat en Quick Response Manufacturing, TPM i Lean Manufacturing. Expert en estils de lideratge de suport i creació d’equips d’alt rendiment. Director acadèmic del programa Líders de Manteniment.
Enginyer tècnic industrial mecànic, focalitzat en l’àrea de manteniment del sector metall i en millora contínua. Amb experiència com a director de manteniment durant 14 anys en empresa del sector industrial.

 

Professorat

Sergi Mussons – Director de QRM Institute

Enginyer Industrial (UPC) amb màster en Direcció de plantes industrials (UPC) és consultor fundador de QRM Institute, organització especialitzada en sistemes àgils de gestió com Agile, QRM, TOC i Scrum/Kanban. Co-creador de la xarxa europea Quick Response Manufacturing Practitioneers Network (QPN) que oficialitza i estandarditza l’ús del QRM en territori europeu. Creador del sistema de benchmarking industrial INCO-I (www.inco-i.com), del sistema de perfil d’eginyeria ENG # i els programes 50h per l’excel·lència, Projectes 2.0 i Líders.

També dirigeix un programa Màster a l’Online Business School i exerceix de professor en escoles de negoci i universitats com la UPC, Talent Tech Center, EAE, OBS, M&F i Mondragon Unibersitatea.

 

Xavier Masó – Consultor QRM Institute

Consultor i formador expert en Quick Response Manufacturing, estratègies Agile per la gestió de projectes i Lean Manufacturing a QRM Institute.
Focalitzat en la Dinàmica de Sistemes, l’anàlisi de dades i la BI per obtenir la informació necessària que expliqui com millorar els processos, determinar els objectius i generar indicadors que mostrin l’avenç cap a les fites.
Responsable dels programes de certificacions QRM oficials a QRM Institute Europe. Col·labora en el Màster MBA de la UPC i en el Màster de Direcció de Plantes industrials i Millora Continua a OBS.

 

Irene Serrabassa – Directora de Proach


Consultora de Recursos Humans i desenvolupament del talent. Màster Seminari Internacional en “Desarrollo Organizacional y Consultoría de procesos” – GR Global Institute for Organizational Development (Israel) i Màster en Direcció de Recursos Humans.
Certificada en Coaching essencial (Programa certificat com ACSTH per la ICF – Esencial Institute), Coaching personal i professional (acreditada per The International School Of Coaching) i Cerficació EQ Asesor Inteligencia emocional.

 

Juan Ventayol – Consultor QRM Institute

Consultor i formador QRM i Lean especialitzat en implementació d’eines per la millora continua de processos productius. Enginyer industrial especialitzat en processos de fabricació. Amb experiència com a enginyer de processos al sector cosmètic i metal·lúrgic.

 

Montserrat Sierra – Consultora QRM Institute

Consultora i formadora experta en gestió i millora de la qualitat en empreses multinacionals del sector industrial i automoció.

Enginyera Industrial (UPC) i Enginyera de Materials (UPC/EEIGM). Postgraus en “Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials”(UPC) i “Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt”. (UPC).

Directora del Màster “Gestió Integral de la Qualitat“ a OBS Business School i UB. Docent de l’assignatura “Gestió de la Qualitat a la Planta Productiva” en el Màster d’OBS Direcció de la Producció i Millora de Processos.

 

Olga Curià – Responsable PRL a Girbau

Actualment Responsable de PRL a Girbau S.A; comptant amb 17 anys d’experiència com a Responsable de Seguretat i Medi Ambient en empreses multinacionals. Col·laboradora en programes per a companyies líders en seguretat.
Enginyera tècnica industrial i Tècnica superior en PRL amb les 3 especialització (Seguretat, Ergonomia i Higiene).
Auditora de sistemes de gestió en ISO 9001, ISO 45001 i ISO 14001.

 

Valeri Mena – Responsable de manteniment a SEAT


Responsable de Manteniment i nous llançaments a SEAT (secció planxisteria i elements mòbils). 20 anys d’experiència com a responsable de manteniment sector industrial.
Màster of Business Administration (MBA) en EAE Business School.
Postgrau manteniment d’equips i instal·lacions UPC

 

Josep Pujol – Director Aicom Automàtica

Gerent i Director Tècnic Aicom Automàtica. Creador de software i aplicacions de visió artificial i Scada BigData 4.0. 30 anys d’experiència en el sector. Enginyer tècnic industrial en electricitat. Especialitat electrònica industrial.
Experiència com a professor assignatures Enginyeria Tècnica
Telecomunicacions UVIC.

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

El preu del programa és de 1.775 €. Aquest inclou l’assistència a les 18 sessions i tota la documentació digital i en paper del programa. Les empreses amb més d’un líder en el programa gaudiran d’un 15% de descompte a partir del segon assistent (fins a un màxim de 4 assistents per empresa). L’edició del curs s’executarà al Nodus Barberà (C/ de Mogoda, 1 – 08210 – Barberà del Vallès).

Preu Programa: 1.775 €

Formació bonificable parcialment per Fundae.

Inclou:

 • 18 Sessions
 • Documentació digital i en paper

Lloc:

Nodus Barberà
C/ de Mogoda, 1 – 08210 – Barberà del Vallès.

Contacte:

Jordi Zambrana

jordi@qrminstitute.com

93 128 75 33

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

“Ha sigut molt interessant, m’ha ofert una visió general de diferents mètodes de gestió del departament, amb eines concretes amb les que podré aportar molta millora per avançar professionalment i fer avançar l’empresa.”

Miquel Castaño
Responsable d’Enginyeria i Manteniment a Liven
Participant Líders de Manteniment Vic 2019

 

“Per no perdre el temps, i fer-ho servir al teu favor. Per agilitzar tan el manteniment i fer entendre que el manteniment és cosa de tots.”

Alex Castillo
Responsable de Manteniment i Enginyeria a Proquimia
Participant Líders de Manteniment Vic 2019

 

“M’ha obert la ment i m’ha donat un impuls per aconseguir les meves metes. Crec que és un curs molt important per a una empresa”

Albert Montseny
Responsable de Manteniment a Teknia Manresa
Participant Líders de Manteniment Manresa 2018

Nombre y apellidos *

Correo electrónico *

Teléfono de contacto *

Empresa

País *

¿Cómo nos conoció? *

Comentarios

* Campos obligatorios

  *Acepto la Política de privacidad.

 

¡Descarga el programa completo en PDF!