Formació completa per aconseguir plena responsabilitat de l’equip de treball i una base formativa clau per aconseguir l’excel·lència operativa

  • Inici
   21 d’octubre de 2019
  • Durada
   20 sessions
  • Preu
   1.610€
  • Idioma
   Català
  • Metodologia
   Presencial

  Introducció

  L’augment continu de l’exigència d’optimització de la productivitat, qualitat i seguretat, obliga cada vegada més a aplicar la millora continua. La transformació progressiva a indústria 4.0, fa que el departament de manteniment hagi d’evolucionar i fer un salt qualitatiu, adquirint més protagonisme, optimitzant-se, implicant-se i participant en el creixement i evolució de la planta industrial. Dels anys d’experiència en el món del manteniment industrial s’en poden extreure trets característics que es donen en la majoria:

  1. Manca d’objectius clars

  Moltes propietats o Direccions industrials en tenen prou amb què manteniment arregli les avaries del dia a dia i posi en marxa les noves màquines o instal·lacions; però no són conscients i s’obliden d’implicar el departament en la millora de les màquines i de l’entorn de treball, per tal d’optimitzar la productivitat, qualitat i seguretat. Els líders que confiïn en aquest programa coneixeran com funcionen els equips de manteniment de primer nivell, i cadascú podrà adaptar-ho al nivell d’exigència del seu sector.

  2. Formació adequada al repte

  És important disposar de les eines adients. Funcionar amb sentit comú moltes vegades no és la millor idea. Cal conèixer les millors eines i el més important, tenir criteri per saber-les utilitzar quan i com calgui.

  3. Equips implicats i coordinació amb altres departaments

  És comú trobar part del personal i equips de manteniment amb poca implicació, alta rotació, falta de proactivitat o poca cura en el seu treball i falta de precisió. A més, també són comuns els problemes de comunicació i de gestió de la pressió. Aquest programa dóna eines per connectar de nou l’equip entre ells i amb la resta de l’empresa; com també per alinear l’equip vers els objectius i liderar-lo creant entorns d’autogestió altament motivador.

  S’adapta a dues tipologies d’empresa:

  – Empreses amb entorns productius de procés discret.
  – Empreses amb entorns productius de procés continu.

  • DIRECTORS DE MANTENIMENT
  • ENCARREGATS DE MANTENIMENT
  • ENGINYERS DE MANTENIMENT
  • RESPONSABLES D’OPERACIONS
  • DIRECTORS DE PRODUCCIÓ
  • DIRECTORS DE PLANTA

  El programa està dissenyat perquè l’empresa n’obtingui el màxim profit quan hi assisteixin el Director de manteniment junt amb l’encarregat/s de manteniment.

  També poden assistir directors d’operacions (director de producció, cap de fàbrica, resp. de planta, etc) que ja s’hagin format en lideratge de producció i vulguin més formació per alinear-se millor amb el departament de manteniment.

 • Sessió 1 – Lean Maintenance

  Professor: Carles Gallego
  Data: 21 de octubre Horari: 17:30h a 20h

  Entre les diferents metodologies de millora orientades a les plantes industrials, el Lean Manufacturing és la més coneguda i la que millors resultats ha aportat a la industria. Com a servei a producció, el departament de manteniment, és imprescindible per implantar i mantenir aquesta metodologia.

  Sessió 2 – Sessió d’autoconeixement DISC & INTALENT

  Professor: Irene Serrabassa
  Data: 23 de octubre Horari: 17:30h a 20h

  L’eina DISC és un bon pilar per l’autoconeixement, però sobretot per la creació d’equips de treball. En aquesta sessió s’aprendrà a interpretar el propi perfil professional i valorar el potencial que té cadascú. A més, també es coneixerà InTalent, una eina ideal per orientar la teva carrera professional.

  Sessió 3 – Fonaments bàsics organitzatius i estratègics de l‘àrea de manteniment

  Professor: Carles Gallego
  Data: 28 de octubre Horari: 17:30h a 20h

  En aquesta sessió es veurà el mètode bàsic universal per organitzar i gestionar el departament de manteniment, les seves intervencions i accions de millora i el seu impacte en la productivitat. També s’exposaran eines per a conscienciar i convèncer a la directiva per a obtenir els recursos necessaris.

  Sessió 4 – Estratègia i cultura empresarial

  Professor: Sergi Mussons
  Data: 30 de octubre Horari: 17:30h a 20h

  Es coneixeran i treballaran els objectius que cada empresa vol assolir i el pla de treball que s’haurà de realitzar. A més, s’avaluaran les empreses per conèixer quina és l’aproximació estratègica ideal i la salut de les organitzacions. Altrament, es coneixerà l’estat d’implicació dels diferents departaments de l’empresa.

  Sessió 5 – Millora de les preparacions de maquinària (SMED)

  Professor: Ramón Fernández
  Data: 4 de novembre Horari: 17:30h a 20h

  Una de les principals causes per no abandonar els lots grans són justament les llargues preparacions de moltes de les màquines de la planta productiva. La tècnica SMED és vital i revolucionaria, permetent reduir el temps de preparació fins a la meitat en poques sessions.

  Sessió 6 – Millora sostenible de l’entorn de treball amb 5S

  Professor: Ramón Fernández
  Data: 6 de novembre Horari: 17:30h a 20h

  Cap altra tècnica ha salvat més empreses que les conegudes 5S. No obstant, també és la tècnica més difícil de mantenir. Així doncs, en aquesta sessió es focalitzarà en com aconseguir l’èxit i no només en la part simple i teòrica.

  Sessió 7 – La implicació a l’empresa

  Professor: Irene Serrabassa
  Data: 11 de novembre Horari: 17:30h a 20h

  En aquesta sessió s’estudiarà l’arrel de la implicació dels col·laboradors de l’empresa i es comprendrà com elevar-ne el grau.

  Sessió 8 – Introducció a la millora continua: kaizen events, kata, matrius valor

  Professor: Juan Ventayol
  Data: 13 de novembre Horari: 17:30h a 20h

  La millora continua és una filosofia industrial i un mètode imprescindible per a l’optimització de processos, l’evolució i el creixement de la planta; i com a conseqüència, per estar vius i també per guanyar mercat.

  Sessió 9 – QRM o sistemes de coordinació de manteniment

  Professor: Sergi Mussons
  Data: 18 de novembre Horari: 17:30h a 20h

  La gestió i organització de les tasques de manteniment (molt variades i imprevisibles), és imprescindible que estiguin coordinades i alineades amb producció. Per això, és
  imprescindible conèixer quina és l’estructura organitzativa que millor s’adapta a aquestes necessitats.

  Sessió 10 – TPM (1ª part)

  Professor: Ramón Fernández
  Data: 20 de novembre Horari: 17:30h a 20h

  El TPM és la metodologia més adequada per treure el màxim profit d’una instal·lació millorant el OEE. En aquesta primera part es començaran a conèixer els pilars del TPM, prioritzant el com es pot implicar el personal de producció en el control i manteniment de les màquines i instal·lacions.

  Sessió 11 – TPM (2ª part)

  Professor: Ramón Fernández
  Data: 25 de novembre Horari: 17:30h a 20h

  El TPM és la metodologia més adequada per treure el màxim profit d’una instal·lació millorant el OEE. En aquesta primera part es començaran a conèixer els pilars del TPM, prioritzant el com es pot implicar el personal de producció en el control i manteniment de les màquines i instal·lacions.

  Sessió 12 – Sistemes GMAO, MES, SCADA, 4.0

  Professor: Pau Feliu
  Data: 27 de novembre Horari: 17:30h a 20h

  Es coneixerà com aprofitar les eines informàtiques disponibles avui en dia per a recollir la informació i monitoritzar la situació dels nostres equips i de la producció. Alhora, s’aprendrà com utilitzar-les per gestionar les tasques i millorar-ne l’eficiència.

  Sessió 13 – Servant Leadership

  Professor: Carles Gallego
  Data: 2 de desembre Horari: 17:30h a 20h

  En aquesta sessió es coneixerà quin és el millor estil de lideratge per crear entorns sans d’alta implicació i efectivitat. Per això, es parlarà de comunicació, valors, creences i motivació.

  Sessió 14 – Resolució de problemes
  Data: 4 de desembre Horari: 17:30h a 20h

  Professor: Xavier Masó

  Per a la millora contínua i les incidències del dia a dia, és molt important conèixer i integrar els mètodes de resolució de problemes més útils i coneguts que hi ha (5 per què, Ishikawa i A3).

  Sessió 15 – Equips d’alt rendiment (EAR)

  Professor: Sergi Mussons
  Data: 9 de desembre Horari: 17:30h a 20h

  Després de les sessions d’implicació a l’empresa i servant leadership, es tancarà el cercle aprofundint en els fonaments bàsics per crear equips d’alt rendiment.

  Sessió 16 – Sistemes visuals de gestió de projectes ‘Panell Kanban’

  Professor: Xavier Masó
  Data: 11 de desembre Horari: 17:30h a 20h

  Els panells Kanban són una eina pràcticament indispensable per poder gestionar projectes, instal·lacions, intervencions de gran volum, etc. El sistema redueix al mínim els temps d’execució, facilita la visualització de l’estat en el que es troba i redueix considerablement la gestió.

  Sessió 17 – Fonaments conceptuals de la seguretat

  Professor: Carles Gallego
  Data: 16 de desembre Horari: 17:30h a 20h

  Degut a la variabilitat i dimensió de les seves tasques, el personal de manteniment és dels que més risc corre durant el seu treball. Alhora, són els que més problemes identifiquen i poden actuar portant a terme millores de seguretat. Sense entrar en normativa, s’aprofundirà en tenir clar quina és la metodologia i la millor manera d’eliminar els perills.

  Sessió 18 – Workshop Manteniment

  Professor: Ramón Fernández
  Data: 18 de desembre Horari: 17:30h a 20h

  Taller on es simularà el funcionament d’un equip de manteniment en una planta productiva, aplicant diferents metodologies; per tal de poder observar els diferents resultats obtinguts.

  Sessió 19 – Visita a empresa

  Professor: Sergi Mussons

  Per tal de poder veure “in situ” com funciona un gran departament de manteniment, es visitarà una empresa de grans dimensions, on es podrà veure la seva estructura, mètode de gestió i operació.

  Sessió 20 – Presentació pla de millora

  Professor: Sergi Mussons

  Després de tot l’aprenentatge viscut, en aquesta sessió cada líder proposarà un pla de treball per la seva àrea de responsabilitat i el defensarà davant de la Direcció de la seva empresa.

 • Carles Gallego – Consultor QRM Institute


  Consultor i formador especialitzat en Quick Response Manufacturing, TPM i Lean Manufacturing. Expert en estils de lideratge de suport i creació d’equips d’alt rendiment. Director acadèmic del programa Líders de Manteniment.
  Enginyer tècnic industrial mecànic, focalitzat en l’àrea de manteniment del sector metall i en millora contínua. Amb experiència com a director de manteniment durant 14 anys en empresa del sector industrial.

  Sergi Mussons – Enginyer Industrial

  Enginyer Industrial (UPC) amb màster en Direcció de plantes industrials (UPC) és consultor fundador de QRM Institute, organització especialitzada en sistemes àgils de gestió com Agile, QRM, TOC i Scrum/Kanban. Co-creador de la xarxa europea Quick Response Manufacturing Practitioneers Network (QPN) que oficialitza i estandarditza l’ús del QRM en territori europeu. Creador del sistema de benchmarking industrial INCO-I (www.inco-i.com), del sistema de perfil d’eginyeria ENG # i els programes 50h per l’excel·lència, Projectes 2.0 i Líders.

  També dirigeix un programa Màster a l’Online Business School i exerceix de professor en escoles de negoci i universitats com la UPC, Talent Tech Center, EAE, OBS, M&F i Mondragon Unibersitatea.

  Ramón Fernández – Formador del CFP Manresa

  Formador al CFP de Manresa. Expert en tècniques de control i millora de la gestió del manteniment. Ex-Directiu de les àrees de manteniment i millora continua en empresa. Enginyer tècnic industrial mecànic especialitzat en el sector metall.

  Xavier Masó – Enginyer Agrònom

  xavi1o

  Enginyer agrònom especialitzat en indústries alimentàries. Consultor i formador especialitzat en Quick Response Manufacturing i estratègies Agile de gestió de projectes. Desenvolupador d’eines QRM per l’anàlisi i optimització de processos.

  Irene Serrabassa – Senior Associate QRM Institute


  Consultora de Recursos Humans i desenvolupament del talent. Màster Seminari Internacional en “Desarrollo Organizacional y Consultoría de procesos” – GR Global Institute for Organizational Development (Israel) i Màster en Direcció de Recursos Humans.
  Certificada en Coaching essencial (Programa certificat com ACSTH per la ICF – Esencial Institute), Coaching personal i professional (acreditada per The International School Of Coaching) i Cerficació EQ Asesor Inteligencia emocional.

  Pau Feliu – Enginyer Industrial

  Enginyer especialitzat en implantació de solucions 4.0 per a la gestió i millora contínua de plantes de producció. Expert en integració de sistemesd’informació, desenvolupament de dispositius Iot i plataformes de captació de dades.
  CEO a Maccion Lean Solutions i gestor de projectes a Selba Solutions. Enginyer Superior en Organització Industrial (UPC) i en Enginyer en Electrònica Industrial (UPC).

  Juan Ventayol – Consultor QRM Institute

  Consultor i formador QRM i Lean especialitzat en implementació d’eines per la millora continua de processos productius. Enginyer industrial especialitzat en processos de fabricació. Amb experiència com a enginyer de processos al sector cosmètic i metal·lúrgic.

 • El preu del programa és de 1.610 €. Aquest inclou l’assistència a les 20 sessions i tota la documentació digital i en paper del programa. Les empreses amb més d’un líder en el programa gaudiran d’un 15% de descompte a partir del segon assistent (fins a un màxim de 4 assistents per empresa). L’edició del curs s’executarà al Centre de Formació Pràctica de Manresa (Pol. Ind. Els Dolors – Palau Firal – 08243 – Manresa).

  Preu Programa: 1.610 €

  Formació bonificable parcialment per Fundae.

  Inclou:

  • 20 Sessions
  • Documentació digital i en paper

  Lloc:

  Centre de Formació Pràctica de Manresa
  Pol. Ind. Els Dolors – Palau Firal, 08243 – Manresa.

  Contacte:

  Jordi Zambrana

  jordi@qrminstitute.com

  93 128 75 33

 • “M’ha obert la ment i m’ha donat un impuls per aconseguir les meves metes. Crec que és un curs molt important per a una empresa”

  Albert Montseny
  Responsable de manteniment a Teknia Manresa
  Participant Líders de Manteniment Manresa 2018

   

  “Em permet adequar i implantar nous mètodes de gestió. Molt interessant i motivador”

  David Hervías
  Encarregat de manteniment a Boixados Envasos Metàl·lics
  Participant Líders de Manteniment Manresa 2018

   

  “He rebut coneixements importants per a fer la meva tasca. La formació ha estat dinàmica, pràctica i assolible”

  Juan Francisco Martos
  Responsable de manteniment i procés a Prysmian Cables Spain
  Participant Líders de Manteniment Manresa 2018

   

  “T’obre la ment a fer nous canvis. Et dóna la confiança per encarar els nous reptes”

  Dam Garcia
  Cap de manteniment a Patel
  Participant Líders de Manteniment Manresa 2018

Nombre y apellidos *

Correo electrónico *

Teléfono de contacto *

Empresa

País *

¿Cómo nos conoció? *

Comentarios

* Campos obligatorios

  *Acepto la Política de privacidad.

 

¡Descarga el programa completo en PDF!