Formació completa per aconseguir plena responsabilitat de l’equip de treball i una base formativa clau per aconseguir l’excel·lència operativa

 • Inici
  21 d’octubre 2019
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.650€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

Introducció

L’augment continu de l’exigència d’optimització de la productivitat, qualitat i seguretat, obliga cada vegada més a aplicar la millora continua. La transformació progressiva a indústria 4.0, fa que el departament de manteniment hagi d’evolucionar i fer un salt qualitatiu, adquirint més protagonisme, optimitzant-se, implicant-se i participant en el creixement i evolució de la planta industrial. Dels anys d’experiència en el món del manteniment industrial s’en poden extreure trets característics que es donen en la majoria:

1. Manca d’objectius clars

Moltes propietats o Direccions industrials en tenen prou amb què manteniment arregli les avaries del dia a dia i posi en marxa les noves màquines o instal·lacions; però no són conscients i s’obliden d’implicar el departament en la millora de les màquines i de l’entorn de treball, per tal d’optimitzar la productivitat, qualitat i seguretat. Els líders que confiïn en aquest programa coneixeran com funcionen els equips de manteniment de primer nivell, i cadascú podrà adaptar-ho al nivell d’exigència del seu sector.

2. Formació adequada al repte

És important disposar de les eines adients. Funcionar amb sentit comú moltes vegades no és la millor idea. Cal conèixer les millors eines i el més important, tenir criteri per saber-les utilitzar quan i com calgui.

3. Equips implicats i coordinació amb altres departaments

És comú trobar part del personal i equips de manteniment amb poca implicació, alta rotació, falta de proactivitat o poca cura en el seu treball i falta de precisió. A més, també són comuns els problemes de comunicació i de gestió de la pressió. Aquest programa dóna eines per connectar de nou l’equip entre ells i amb la resta de l’empresa; com també per alinear l’equip vers els objectius i liderar-lo creant entorns d’autogestió altament motivador.

S’adapta a dues tipologies d’empresa:

– Empreses amb entorns productius de procés discret.
– Empreses amb entorns productius de procés continu.

 • Inici
  21 d’octubre de 2019
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.650€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

 • DIRECTORS DE MANTENIMENT
 • ENCARREGATS DE MANTENIMENT
 • ENGINYERS DE MANTENIMENT
 • RESPONSABLES D’OPERACIONS
 • DIRECTORS DE PRODUCCIÓ
 • DIRECTORS DE PLANTA

El programa està dissenyat perquè l’empresa n’obtingui el màxim profit quan hi assisteixin el Director de manteniment junt amb l’encarregat/s de manteniment.

També poden assistir directors d’operacions (director de producció, cap de fàbrica, resp. de planta, etc) que ja s’hagin format en lideratge de producció i vulguin més formació per alinear-se millor amb el departament de manteniment.

 • Inici
  21 d’octubre de 2019
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.650€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

Sessió 1 – Fonaments bàsics organitzatius i estratègics de l‘àrea de manteniment

Professor: Carles Gallego
Data: 21 d’octubre Horari: 17:30h a 20h

En aquesta sessió es veurà el mètode bàsic universal per organitzar i gestionar el departament de manteniment, les seves intervencions i accions de millora i el seu impacte en la productivitat. També s’exposaran eines per a conscienciar i convèncer a la directiva per a obtenir els recursos necessaris.

Sessió 2 – Sessió d’autoconeixement DISC

Professor: Irene Serrabassa
Data: 23 d’octubre Horari: 17:30h a 20h

L’eina DISC és un bon pilar per l’autoconeixement, però sobretot per la creació d’equips de treball. En aquesta sessió s’aprendrà a interpretar el propi perfil professional i valorar el potencial que té cadascú.

Sessió 3 – Estratègia i cultura empresarial

Professor: Sergi Mussons
Data: 28 d’octubre Horari: 17:30h a 20h

Es coneixeran i treballaran els objectius que cada empresa vol assolir i el pla de treball que s’haurà de realitzar. A més, s’avaluaran les empreses per conèixer quina és l’aproximació estratègica ideal i la salut de les organitzacions. Altrament, es coneixerà l’estat d’implicació dels diferents departaments de l’empresa.

Sessió 4 – Lean Maintenance

Professor: Carles Gallego
Data: 30 d’octubre Horari: 17:30h a 20h

Entre les diferents metodologies de millora orientades a les plantes industrials, el Lean Manufacturing és la més coneguda i la que millors resultats ha aportat a la industria. Com a servei a producció, el departament de manteniment, és imprescindible per implantar i mantenir aquesta metodologia.

Sessió 5 – Millora sostenible de l’entorn de treball amb 5S

Professor: Carles Gallego
Data: 4 de novembre Horari: 17:30h a 20h

Cap altra tècnica ha salvat més empreses que les conegudes 5S. No obstant, també és la tècnica més difícil de mantenir. Així doncs, en aquesta sessió es focalitzarà en com aconseguir l’èxit i no només en la part simple i teòrica.

Sessió 6 – TPM (1ª part)

Professor: Ramón Fernández
Data: 6 de novembre Horari: 17:30h a 20h

El TPM és la metodologia més adequada per treure el màxim profit d’una instal·lació millorant el OEE. En aquesta primera part es començaran a conèixer els pilars del TPM, prioritzant el com es pot implicar el personal de producció en el control i manteniment de les màquines i instal·lacions.

Sessió 7 – TPM (2ª part)

Professor: Ramón Fernández
Data: 11 de novembre Horari: 17:30h a 20h

En aquesta segona sessió s’ampliaran els pilars del TPM aprofundint en el manteniment preventiu, correctiu, predictiu, la qualitat, la formació i la polivalència.

Sessió 8 – Millora de les preparacions de maquinària (SMED)

Professor: Carles Gallego
Data: 13 de novembre Horari: 17:30h a 20h

Una de les principals causes per no abandonar els lots grans són justament les llargues preparacions de moltes de les màquines de la planta productiva. La tècnica SMED és vital i revolucionària, permetent reduir el temps de preparació fins a la meitat en poques sessions.

Sessió 9 – La implicació a l’empresa

Professor: Sergi Mussons
Data: 18 de novembre Horari: 17:30h a 20h

En aquesta sessió analitzarem com podem crear un entorn que favoreixi la implicació de tots els que hi treballen. Un dels ingredients principals és l’estil de lideratge dels responsables i per l’impacte que té estudiarem l’estil més beneficiós per la implicació: el lideratge de servei. Finalment analitzarem els perfils dels asistents en tots aquests aspectes gràcies a l’eina INTalent ®.

Sessió 10 – Introducció a la millora continua: kaizen events, kata, matrius valor

Professor: Juan Ventayol
Data: 20 de novembre Horari: 17:30h a 20h

La millora continua és una filosofia industrial i un mètode imprescindible per a l’optimització de processos, l’evolució i el creixement de la planta; i com a conseqüència, per estar vius i també per guanyar mercat.

Sessió 11 – Servant Leadership i equips d’alt rendiment (EAR)

Professor: Sergi Mussons
Data: 25 de novembre Horari: 17:30h a 20h

En aquesta sessió es coneixerà quin és el millor estil de lideratge per crear entorns sans d’alta implicació i efectivitat. Per això, es parlarà de comunicació, valors, creences i motivació. Al mateix temps, s’aprofundirà en els fonaments bàsics per crear equips d’alt rendiment.

Sessió 12 – QRM o sistemes de coordinació de manteniment

Professor: Xavier Masó
Data: 27 de novembre Horari: 17:30h a 20h

La gestió i organització de les tasques de manteniment (molt variades i imprevisibles), és imprescindible que estiguin coordinades i alineades amb producció. Per això, és imprescindible conèixer quina és l’estructura organitzativa que millor s’adapta a aquestes necessitats.

Sessió 13 – Mercats energètics de gas i electricitat

Professor: Jordi Rabat
Data: 2 de desembre Horari: 17:30h a 20h

El gas, el petroli i l’electricitat són mercats volàtils i difícils de controlar. L’estratègia d’adquisicions per a la compra permet controlar els objectius econòmics i energètics de la seva empresa. En aquesta sessió ens endinsarem en el funcionaments dels mercats energètics i veurem els diferents productes que existeixen al mercat (OMIE,OMIP, PPA,…).

Sessió 14 – Resolució de problemes

Professor: Xavier Masó
Data: 4 de desembre  Horari: 17:30h a 20h

Per a la millora contínua i les incidències del dia a dia, és molt important conèixer i integrar els mètodes de resolució de problemes més útils i coneguts que hi ha (5 per què, Ishikawa i A3).

Sessió 15 – Sistemes visuals de gestió de projectes ‘Panell Kanban’

Professor: Xavier Masó
Data: 9 de desembre Horari: 17:30h a 20h

Els panells Kanban són una eina pràcticament indispensable per poder gestionar projectes, instal·lacions, intervencions de gran volum, etc. El sistema redueix al mínim els temps d’execució, facilita la visualització de l’estat en el que es troba i redueix considerablement la gestió.

Sessió 16 – Fonaments conceptuals de la seguretat

Professor: Carles Gallego
Data: 11 de desembre Horari: 17:30h a 20h

Degut a la variabilitat i dimensió de les seves tasques, el personal de manteniment és dels que més risc corre durant el seu treball. Alhora, són els que més problemes identifiquen i poden actuar portant a terme millores de seguretat. Sense entrar en normativa, s’aprofundirà en tenir clar quina és la metodologia i la millor manera d’eliminar els perills.

Sessió 17 – Visita a empresa

Professor: Carles Gallego
Data: 16 de desembre Horari: 17:30h a 20h

Per tal de poder veure “in situ” com funciona un gran departament de manteniment, es visitarà una empresa de grans dimensions, on es podrà veure la seva estructura, mètode de gestió i operació.

Sessió 18 – Presentació pla de millora

Professor: Sergi Mussons
Data: 18 de desembre Horari: 17:30h a 20h

Després de tot l’aprenentatge viscut, en aquesta sessió cada líder proposarà un pla de treball per la seva àrea de responsabilitat i el defensarà davant de la Direcció de la seva empresa.

 • Inici
  21 d’octubre de 2019
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.650€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

 

Carles Gallego – Consultor QRM Institute


Consultor i formador especialitzat en Quick Response Manufacturing, TPM i Lean Manufacturing. Expert en estils de lideratge de suport i creació d’equips d’alt rendiment. Director acadèmic del programa Líders de Manteniment.
Enginyer tècnic industrial mecànic, focalitzat en l’àrea de manteniment del sector metall i en millora contínua. Amb experiència com a director de manteniment durant 14 anys en empresa del sector industrial.

Sergi Mussons – Enginyer Industrial

Enginyer Industrial (UPC) amb màster en Direcció de plantes industrials (UPC) és consultor fundador de QRM Institute, organització especialitzada en sistemes àgils de gestió com Agile, QRM, TOC i Scrum/Kanban. Co-creador de la xarxa europea Quick Response Manufacturing Practitioneers Network (QPN) que oficialitza i estandarditza l’ús del QRM en territori europeu. Creador del sistema de benchmarking industrial INCO-I (www.inco-i.com), del sistema de perfil d’eginyeria ENG # i els programes 50h per l’excel·lència, Projectes 2.0 i Líders.

També dirigeix un programa Màster a l’Online Business School i exerceix de professor en escoles de negoci i universitats com la UPC, Talent Tech Center, EAE, OBS, M&F i Mondragon Unibersitatea.

Ramón Fernández – Formador del CFP Manresa

Formador al CFP de Manresa. Expert en tècniques de control i millora de la gestió del manteniment. Ex-Directiu de les àrees de manteniment i millora continua en empresa. Enginyer tècnic industrial mecànic especialitzat en el sector metall.

Xavier Masó – Enginyer Agrònom

xavi1o

Enginyer agrònom especialitzat en indústries alimentàries. Consultor i formador especialitzat en Quick Response Manufacturing i estratègies Agile de gestió de projectes. Desenvolupador d’eines QRM per l’anàlisi i optimització de processos.

Irene Serrabassa – Senior Associate QRM Institute


Consultora de Recursos Humans i desenvolupament del talent. Màster Seminari Internacional en “Desarrollo Organizacional y Consultoría de procesos” – GR Global Institute for Organizational Development (Israel) i Màster en Direcció de Recursos Humans.
Certificada en Coaching essencial (Programa certificat com ACSTH per la ICF – Esencial Institute), Coaching personal i professional (acreditada per The International School Of Coaching) i Cerficació EQ Asesor Inteligencia emocional.

Jordi Rabat – Director Energy Tools

Consultor i formador en l’àmbit de l’eficiència econòmica i energètica, en el món de l’energia.
El gran coneixement assolit en l’assessorament de la contractació de les diferents energies junt amb l’experiència i coneixement de les instal·lacions, ha portat a Energy Tools a la creació del Departament d’IT Solutions. Aquest departament es dedica al desenvolupament de la plataforma EBO (Energy Business One), per a la gestió tecno-econòmica completa dels subministraments energètics.

Juan Ventayol – Consultor QRM Institute

Consultor i formador QRM i Lean especialitzat en implementació d’eines per la millora continua de processos productius. Enginyer industrial especialitzat en processos de fabricació. Amb experiència com a enginyer de processos al sector cosmètic i metal·lúrgic.

 • Inici
  21 d’octubre de 2019
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.650€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

El preu del programa és de 1.650 €. Aquest inclou l’assistència a les 18 sessions i tota la documentació digital i en paper del programa. Les empreses amb més d’un líder en el programa gaudiran d’un 15% de descompte a partir del segon assistent (fins a un màxim de 4 assistents per empresa). L’edició del curs s’executarà al QRM Institute Vic (C/ Assemblea de Catalunya, 5 – 08500 – Vic).

Preu Programa: 1.650 €

Formació bonificable parcialment per Fundae.

Inclou:

 • 18 Sessions
 • Documentació digital i en paper

Lloc:

QRM Institute Vic
C/ Assemblea de Catalunya, 5 – 08500 – Vic.

Contacte:

Jordi Zambrana

jordi@qrminstitute.com

93 128 75 33

 • Inici
  21 d’octubre de 2019
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.650€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

“M’ha obert la ment i m’ha donat un impuls per aconseguir les meves metes. Crec que és un curs molt important per a una empresa”

Albert Montseny
Responsable de manteniment a Teknia Manresa
Participant Líders de Manteniment Manresa 2018

 

“Em permet adequar i implantar nous mètodes de gestió. Molt interessant i motivador”

David Hervías
Encarregat de manteniment a Boixados Envasos Metàl·lics
Participant Líders de Manteniment Manresa 2018

 

“He rebut coneixements importants per a fer la meva tasca. La formació ha estat dinàmica, pràctica i assolible”

Juan Francisco Martos
Responsable de manteniment i procés a Prysmian Cables Spain
Participant Líders de Manteniment Manresa 2018

 

“T’obre la ment a fer nous canvis. Et dóna la confiança per encarar els nous reptes”

Dam Garcia
Cap de manteniment a Patel
Participant Líders de Manteniment Manresa 2018

Nombre y apellidos *

Correo electrónico *

Teléfono de contacto *

Empresa

País *

¿Cómo nos conoció? *

Comentarios

* Campos obligatorios

  *Acepto la Política de privacidad.

 

¡Descarga el programa completo en PDF!