Una formació completa per aconseguir plena responsabilitat de l’equip de treball i una base formativa clau per aconseguir l’excel·lència operativa

  • Inici
   5 de març de 2019
  • Durada
   18 sessions
  • Preu
   1.650€
  • Idioma
   Català
  • Metodologia
   Presencial

  Introducció

  L’augment continu de l’exigència d’optimització de la productivitat, qualitat i seguretat, obliga cada vegada més a aplicar la millora continua. La transformació progressiva a indústria 4.0, fa que el departament de manteniment hagi d’evolucionar i fer un salt qualitatiu, adquirint més protagonisme, optimitzant-se, implicant-se i participant en el creixement i evolució de la planta industrial. Dels anys d’experiència en el món del manteniment industrial s’en poden extreure trets característics que es donen en la majoria:

  1. Manca d’objectius clars

  Moltes propietats o Direccions industrials en tenen prou amb què manteniment arregli les avaries del dia a dia i posi en marxa les noves màquines o instal·lacions; però no són conscients i s’obliden d’implicar el departament en la millora de les màquines i de l’entorn de treball, per tal d’optimitzar la productivitat, qualitat i seguretat. Els líders que confiïn en aquest programa coneixeran com funcionen els equips de manteniment de primer nivell, i cadascú podrà adaptar-ho al nivell d’exigència del seu sector.

  2. Formació adequada al repte

  És important disposar de les eines adients. Funcionar amb sentit comú moltes vegades no és la millor idea. Cal conèixer les millors eines i el més important, tenir criteri per saber-les utilitzar quan i com calgui.

  3. Equips implicats 

  És comú trobar part del personal i equips de manteniment amb poca implicació, alta rotació, falta de proactivitat o poca cura en el seu treball i falta de precisió. A més, també són comuns els problemes de comunicació i de gestió de la pressió. Aquest programa dóna eines per connectar de nou l’equip entre ells i amb la resta de l’empresa; com també per alinear l’equip vers els objectius i liderar-lo creant entorns d’autogestió altament motivador.

  • CAP DE FÀBRICA
  • RESPONSABLE D’OPERACIONS
  • DIRECTOR DE PRODUCCIÓ
  • ENCARREGAT
  • CAP D’EQUIP
  • RESPONSABLE DE TALLER
  • ETC

  El programa està pensat de forma que l’òptim aprofitament per l’empresa és assistint un directiu d’Operacions (Cap de Fàbrica, Resp. Operacions, Director de Producció, etc) junt amb un comandament intermig de fàbrica (encarregat, cap d’equip, resp. Taller, etc)

 • Sessió 1 – Estratègia i cultura empresarial

  Professor: Sergi Mussons
  Data: 5 de març de 17:30h a 20h

  En aquesta primera sessió ens coneixerem i treballarem amb els objectius que volem assolir i el pla de treball que haurem de realitzar. A més, avaluarem l’empresa per conèixer quina és l’aproximació estratègia ideal i la salut de l’organització. Coneixerem l’estat d’implicació dels diferents departaments de l’empresa.

  Sessió 2 – Sessió d’autoconeixement amb l’eina DISC

  Professor: Irene Serrabassa
  Data: 7 de març de 17:30h a 20h

  L’eina DISC és un bon pilar per l’autoconeixement però sobretot per la creació d’equips de treball. En aquesta sessió aprendrem a interpretar el nostre perfil i a valorar tot el potencial que tenim.

  Sessió 3 – Optimització d’estocs

  Professor: Xavier Masó
  Data: 12 de març de 17:30h a 20h

  La única manera de poder optimitzar la gestió d’estocs d’una empresa és coneixent el comportament exacte de la demanda de la nostra empresa. En aquesta sessió n’analitzarem el seu comportament (mix, volum, rotació i variabilitat) i definirem la política de compres i estocs de l’empresa.

  Sessió 4 – Indicadors per la gestió de la planta

  Professor: Juan Ventayol
  Data: 14 de març de 17:30h a 20h

  No es pot millorar ni mantenir allò que no està quantificat i mesurat. Però la clau de tot és conèixer primer quins objectius tenen els nostres recursos productius i si aquests  objectius motiven o desmotiven a l’equip.

  Sessió 5 – La implicació a l’empresa

  Professor: Sergi Mussons
  Data: 19 de març de 17:30h a 20h

  En aquesta quarta sessió de estudiarem l’arrel de la implicació dels col·laboradors de l’empresa i entendrem com podem elevar-ne el grau.

  Sessió 6 – Estratègies per entorn de demanda irregular: QRM

  Professor: Sergi Mussons
  Data: 21 de març de 17:30h a 20h

  Si el Lean Manufacturing és el millor mètode per entorns estables i regulars el QRM és l’adequat per entorns caòtics i on les series son curtes i molt personalitzades.

  Sessió 7 – Estratègies per entorn de demanda regular: LEAN

  Professor: Carles Gallego
  Data: 26 de març de 17:30h a 20h

  De totes les metodologies de millora de les plantes industrials segurament el Lean Manufacturing és la més coneguda i la que millors resultats ha aportat a la industria de tot el món. Aquest és un mètode de treball òptim per entorns de demanda regular i estable.

  Sessió 8 – Optimització del flux amb mapes de temps (MCT)

  Professor: Xavier Masó
  Data: 28 de març de 17:30h a 20h

  Conèixer quins recursos i persones es troben més saturats dins l’empresa és una clau per poder aconseguir el màxim rendiment i eficàcia del equips així com per aconseguir un a velocitat de flux realment competitiva. L’MCT és una tècnica d’anàlisis molt simple però alhora molt potent i clau en moltes organitzacions.

  Sessió 9 – Millora sostenible de l’entorn de treball amb 5S

  Professor: Carles Gallego
  Data: 2 d’abril de 17:30h a 20h

  Cap altra tècnica ha salvat més empreses que les conegudes 5S. Però també és la tècnica més difícil de mantenir així que en aquesta sessió ens focalitzarem en com aconseguir l’èxit i no només en la part simple i teòrica.

  Sessió 10 – Estratègies per assegurar una comunicació eficaç dins l’empresa

  Professor: Irene Serrabassa
  Data: 4 d’abril de 17:30h a 20h

  La falta de bona comunicació és un dels principals problemes que tenen les organitzacions a dia d’avui, tenint en compte que ni les tecnologies ni la falta de temps ens estan ajudant a millorar les relacions humanes entre els col·laboradors. En aquesta sessió treballarem diferents eines de comunicació que seran de gran ajuda per augmentar la qualitat de les nostres relacions.

  Sessió 11 – Gestió d’indicadors per fàbrica visual (SQCD)

  Professor: Xavier Masó
  Data: 9 d’abril de 17:30h a 20h

  El concepte fàbrica visual és vital si volem aconseguir fer que els errors i les males pràctiques s’autodetectin soles quan ocorren. Així podem focalitzar els nostres esforços en temes fora del dia a dia. Aquí coneixerem maneres, mètodes i sistemes visuals varis per tal d’aconseguir-ho.

  Sessió 12 – Servant leadership i creació d’equips d’alt rendiment

  Professor: Sergi Mussons
  Data: 11 d’abril de 17:30h a 20h

  En aquesta sessió coneixerem el millor estil de lideratge per crear entorns d’alta implicació així com el sistema més emprat per a crear equips d’alt rendiment.

  Sessió 13 – Sistemes visuals de gestió de projectes ‘Panell Kanban’

  Professor: Xavier Masó
  Data: 25 d’abril de 17:30h a 20h

  Els panells Kanban són una eina pràcticament indispensable per gestionar projectes, instal•lacions, grans muntatges, etc. El sistema redueix al mínim els temps d’execució i
  pràcticament sense gestió.

  Sessió 14 – Optimització de maquinària amb TPM i A3

  Professor: Ramon Fernández
  Data: 30 d’abril de 17:30h a 20h

  El TPM és la metodología més adequada per treure el màxim profit d’una instal•lació. Veurem com funciona la metodología i com aconsegueix optimitzar l’índex operatiu OEE. També veurem i utilitzarem el sistema A3 de millor continua, el més utilitzat al món.

  Sessió 15 – Millora de les preparacions de maquinària (SMED)

  Professor: Carles Gallego
  Data: 2 de maig de 17:30h a 20h

  Una de les principals causes a no abandonar els lots grans són justament les llargues preparacions de moltes de les màquines de la nostra planta productiva. La tècnica SMED és
  vital i revolucionaria podent reduir el temps de preparació a la meitat en poques sessions.

  Sessió 16 – Mètodes i temps i equilibrat de línies

  Professor: Carles Gallego
  Data: 7 de maig de 17:30h a 20h

  En aquest mòdul veurem com podem medir i millorar qualsevol mètode de treball mitjançant els sistemes més utilitzats de mètodes i temps. També analitzarem com equilibrar treball en línia i la potencia de les línies en U.

  Sessió 17 – Taller Kaizen

  Professor: Xavier Masó i Juan Ventayol
  Data: 9 de maig de 15h a 20h

  La majoria de comandaments de producció entén el concepte de millora continua però no tothom l’aplica o, com a mínim, correctament. En aquest taller aplicarem millora continua a una planta de producció simulada on tot hi tindrem un paper protagonista.

  Sessió 18 – Presentació dels projectes

  Professor: Sergi Mussons
  Data: 14 de maig de 17:30h a 20h

  És en aquesta sessió on cada líder proposa un pla de treball per la seva àrea de responsabilitat i el defensa davant de la Direcció de la seva empresa. Aquest és el primer punt.

 • Carles Gallego – Consultor QRM Institute


  Consultor i formador especialitzat en Quick Response Manufacturing, TPM i Lean Manufacturing. Expert en estils de lideratge de suport i creació d’equips d’alt rendiment. Director acadèmic del programa Líders de Manteniment.
  Enginyer tècnic industrial mecànic, focalitzat en l’àrea de manteniment del sector metall i en millora contínua. Amb experiència com a director de manteniment durant 14 anys en empresa del sector industrial.

  Sergi Mussons – Senior Associate QRM Institute

  Enginyer Industrial (UPC) amb màster en Direcció de plantes industrials (UPC) és consultor fundador de QRM Institute, organització especialitzada en sistemes àgils de gestió com Agile, QRM, TOC i Scrum/Kanban. Co-creador de la xarxa europea Quick Response Manufacturing Network, que oficialitza i estandarditza l’ús del QRM en territori europeu.
  Creador del sistema de benchmarking industrial INCO-I (www.inco-i.com), del sistema de perfil d’eginyeria InTalent i els programes Líders (producció, programes, manteniment i RRHH). També dirigeix un programa Màster a l’Online Business School i exerceix de professor en escoles de negoci i universitats com la UPC, Talent Tech Center, EAE, OBS, M&F i Mondragon Unibersitatea.

  Ramón Fernández – Formador del CFP Manresa

  Formador al CFP de Manresa. Expert en tècniques de control i millora de la gestió del manteniment. Ex-Directiu de les àrees de manteniment i millora continua en empresa. Enginyer tècnic industrial mecànic especialitzat en el sector metall.

  Xavier Masó – Enginyer Agrònom

  xavi1o

  Enginyer agrònom especialitzat en indústries alimentàries. Consultor i formador especialitzat en Quick Response Manufacturing i estratègies Agile de gestió de projectes. Desenvolupador d’eines QRM per l’anàlisi i optimització de processos.

  Irene Serrabassa – Senior Associate QRM Institute


  Consultora de Recursos Humans i desenvolupament del talent. Màster Seminari Internacional en “Desarrollo Organizacional y Consultoría de procesos” – GR Global Institute for Organizational Development (Israel) i Màster en Direcció de Recursos Humans.
  Certificada en Coaching essencial (Programa certificat com ACSTH per la ICF – Esencial Institute), Coaching personal i professional (acreditada per The International School Of Coaching) i Cerficació EQ Asesor Inteligencia emocional.

  Juan Ventayol – Consultor de QRM Institute

  Consultor i formador QRM i Lean especialitzat en implementació d’eines per la millora continua de processos productius. Enginyer industrial especialitzat en processos de fabricació. Amb experiència com a enginyer de processos al sector cosmètic i metal·lúrgic.

 • El preu de tot el programa és de 1.650€, en part subvencionable per Fundae (Abans Fundació Tripartita). El preu inclou l’assistència a les 18 sessions i tota la documentació digital i en paper del programa. Les empreses amb més d’un líder en el programa gaudiran d’un 15% de descompte a partir del segon assistent (fins a un màxim de 4 assistents per empresa). L’edició del curs s’executarà a les oficines de QRM Institute de Vic (C/ Assemblea de Catalunya, 5 – 08500 Vic).

  Preu Programa: 1.650€

  Formació bonificable parcialment per Fundae.

  Inclou:

  • 18 Sessions
  • Documentació digital i en paper

  Lloc:

  QRM Institute Vic
  (C/ Assemblea de Catalunya, 5 – 08500 Vic).

  Contacte:

  Jordi Zambrana

  jordi@qrminstitute.com

  93 128 75 33

 • “Bon curs formatiu per conèixer eines de gestió de la producció. Fàcilment aplicables per a millorar professionalment.”

  Santi Algilaga
  Subdirector de producció a Embutidos Monells
  Participant Líders de Producció Manresa 2018

   

  “Te ofrece una visión de los modelos productivos que se aplican en la industria “en tiempo real”, así como las herramienta para optimizar procesos productivos”

  Alonso Hernández
  Responsable de producción y gestión técnica a Circuitos Impresos 2CI
  Participante Líders de Producció Barberà 2018

   

  “Excel·lent, una gran ajuda per a la superació”

  Jordi Bonet
  Cap de muntatge a Multivac
  Participant Líders de Producció Barberà 2018

   

  “Encontré un grupo de personas con problemas parecidos y diferentes puntós de vista. He pensado como hacia mucho tiempo que no lo hacía”

  Cristobal Castillo
  Jefe de área en Flamagas
  Participante Líders de Producció Barberà 2018

Nombre y apellidos *

Correo electrónico *

Teléfono de contacto *

Empresa

País *

¿Cómo nos conoció? *

Comentarios

* Campos obligatorios

  *Acepto la Política de privacidad.