Una formació completa per aconseguir plena responsabilitat de l’equip de treball i una base formativa clau per aconseguir l’excel·lència operativa

  • Inici
   Pendent
  • Durada
   18 sessions
  • Preu
   1.560€ (última edició)
  • Idioma
   Català
  • Metodologia
   Presencial

  Introducció

  L’augment continu de l’exigència d’optimització de la productivitat, qualitat i seguretat, obliga cada vegada més a aplicar la millora continua. La transformació progressiva a indústria 4.0, fa que el departament de manteniment hagi d’evolucionar i fer un salt qualitatiu, adquirint més protagonisme, optimitzant-se, implicant-se i participant en el creixement i evolució de la planta industrial. Dels anys d’experiència en el món del manteniment industrial s’en poden extreure trets característics que es donen en la majoria:

  1. Manca d’objectius clars

  Moltes propietats o Direccions industrials en tenen prou amb què manteniment arregli les avaries del dia a dia i posi en marxa les noves màquines o instal·lacions; però no són conscients i s’obliden d’implicar el departament en la millora de les màquines i de l’entorn de treball, per tal d’optimitzar la productivitat, qualitat i seguretat. Els líders que confiïn en aquest programa coneixeran com funcionen els equips de manteniment de primer nivell, i cadascú podrà adaptar-ho al nivell d’exigència del seu sector.

  2. Formació adequada al repte

  És important disposar de les eines adients. Funcionar amb sentit comú moltes vegades no és la millor idea. Cal conèixer les millors eines i el més important, tenir criteri per saber-les utilitzar quan i com calgui.

  3. Equips implicats 

  És comú trobar part del personal i equips de manteniment amb poca implicació, alta rotació, falta de proactivitat o poca cura en el seu treball i falta de precisió. A més, també són comuns els problemes de comunicació i de gestió de la pressió. Aquest programa dóna eines per connectar de nou l’equip entre ells i amb la resta de l’empresa; com també per alinear l’equip vers els objectius i liderar-lo creant entorns d’autogestió altament motivador.

  • CAP DE FÀBRICA
  • RESPONSABLE D’OPERACIONS
  • DIRECTOR DE PRODUCCIÓ
  • ENCARREGAT
  • CAP D’EQUIP
  • RESPONSABLE DE TALLER
  • ETC

  El programa està pensat de forma que l’òptim aprofitament per l’empresa és assistint un directiu d’Operacions (Cap de Fàbrica, Resp. Operacions, Director de Producció, etc) junt amb un comandament intermig de fàbrica (encarregat, cap d’equip, resp. Taller, etc)

  S’adapta a dos tipus d’empresa diferents (amb mòduls específics a escollir):

  – Empreses amb entorns productius de procés discret. Mòduls 10A i 11A
  – Empreses amb entorns productius de procés continu. Mòduls 10B i 11B

 • Sessió 1 – Estratègia i cultura empresarial

  Professor: Sergi Mussons

  En aquesta primera sessió ens coneixerem i treballarem amb els objectius que volem assolir i el pla de treball que haurem de realitzar. A més, avaluarem l’empresa per conèixer quina és l’aproximació estratègia ideal i la salut de l’organització. Coneixerem l’estat d’implicació dels diferents departaments de l’empresa.

  Sessió 2 – Sessió d’autoconeixement amb l’eina DISC

  Professor: Irene Serrabassa

  L’eina DISC és un bon pilar per l’autoconeixement però sobretot per la creació d’equips de treball. En aquesta sessió aprendrem a interpretar el nostre perfil i a valorar tot el potencial que tenim.

  Sessió 3 – Optimització d’estocs

  Professor: Sergi Mussons

  La única manera de poder optimitzar la gestió d’estocs d’una empresa és coneixent el comportament exacte de la demanda de la nostra empresa. En aquesta sessió n’analitzarem el seu comportament (mix, volum, rotació i variabilitat) i definirem la política de compres i estocs de l’empresa.

  Sessió 4 – Indicadors per la gestió de la planta

  Professor: Sergi Mussons

  No es pot millorar ni mantenir allò que no està quantificat i mesurat. Però la clau de tot és conèixer primer quins objectius tenen els nostres recursos productius i si aquests  objectius motiven o desmotiven a l’equip.

  Sessió 5 – La implicació a l’empresa

  Professor: Sergi Mussons

  En aquesta quarta sessió de estudiarem l’arrel de la implicació dels col·laboradors de l’empresa i entendrem com podem elevar-ne el grau.

  Sessió 6 – Estratègies per entorn de demanda irregular: QRM

  Professor: Sergi Mussons

  Si el Lean Manufacturing és el millor mètode per entorns estables i regulars el QRM és l’adequat per entorns caòtics i on les series son curtes i molt personalitzades.

  Sessió 7 – Estratègies per entorn de demanda regular: LEAN

  Professor: Carles Gallego

  De totes les metodologies de millora de les plantes industrials segurament el Lean Manufacturing és la més coneguda i la que millors resultats ha aportat a la industria de tot el món. Aquest és un mètode de treball òptim per entorns de demanda regular i estable.

  Sessió 8 – Millora sostenible de l’entorn de treball amb 5S

  Professor: Carles Gallego

  Cap altra tècnica ha salvat més empreses que les conegudes 5S. Però també és la tècnica més difícil de mantenir així que en aquesta sessió ens focalitzarem en com aconseguir l’èxit i no només en la part simple i teòrica.

  Sessió 9 – Gestió d’indicadors per fàbrica visual (SQCD)

  Professor: Xavier Masó

  El concepte fàbrica visual és vital si volem aconseguir fer que els errors i les males pràctiques s’autodetectin soles quan ocorren. Així podem focalitzar els nostres esforços en temes fora del dia a dia. Aquí coneixerem maneres, mètodes i sistemes visuals varis per tal d’aconseguir-ho.

  Sessió 10.A – Eficiència flux vs productivitat en entorns discrets

  Professor: Xavier Masó

  En un entorn on la productivitat local és el principal pilar de la planta industrial és important saber què hi ha quelcom més important que la eficiència de recurs i és la eficiència de flux. Amb aquest nou punt de vista podrem planificar millor, reduir urgències i hores de personal d’estructura.

  Sessió 10.B – Millora de les preparacions de maquinària (SMED)

  Professor: Ramón Fernández

  Una de les principals causes a no abandonar els lots grans són justament les llargues preparacions de moltes de les màquines de la nostra planta productiva. La tècnica SMED és
  vital i revolucionaria podent reduir el temps de preparació a la meitat en poques sessions.

  Sessió 11.A – Optimització layout i sistema en àrees de muntatges

  Professor: Ramón Vidosa

  El muntatge d’equips, subconjunts o màquines és una àrea clau i sempre delicada en sectors com el de béns d’equip i fabricants de maquinària. En aquest mòdul equilibrarem línies dinàmiques de muntatge, línies en U i optimitzarem layout per afavorir-ne el fluxe.

  Sessió 11.B – Optimització de maquinària ambTPM i A3

  Professor: Xavier Masó
  El TPM és la metodología més adequada per treure el màxim profit d’una instal•lació. Veurem com funciona la metodología i com aconsegueix optimitzar l’índex operatiu OEE. També veurem i utilitzarem el sistema A3 de millor continua, el més utilitzat al món.

  Sessió 12 – Servant leadership i creació d’equips d’alt rendiment

  Professor: Sergi Mussons
  En aquesta sessió coneixerem el millor estil de lideratge per crear entorns d’alta implicació així com el sistema més emprat per a crear equips d’alt rendiment.

  Sessió 13 – Consciència de Qualitat a Producció (TQM)

  Professor: Sergi Mussons
  La gran contradicció, son necessaris personal de Qualitat, enginyers, comandaments, etc per assegurar la qualitat. Qui millor coneix la màquina i el producte son els col•laboradors de Producció i el TQM els dona el poder i les eines per assegurar-ho.

  Sessió 14 – Estudi de l’assignació de costos real

  Professor: Sergi Mussons

  En aquesta sessió entendrem com funcionen els costos ocults i el perjudici que porten en la presa de decisions. Veurem com assignar els costos de forma correcte i així poder  conèixer la rendibilitat real dels productes de l’empresa.

  Sessió 15 – Optimització del flux amb mapes de temps (MCT)

  Professor: Xavier Masó

  Conèixer quins recursos i persones es troben més saturats dins l’empresa és una clau per poder aconseguir el màxim rendiment i eficàcia del equips així com per aconseguir un a velocitat de flux realment competitiva. L’MCT és una tècnica d’anàlisis molt simple però alhora molt potent i clau en moltes organitzacions.

  Sessió 16 – Sistemes visuals de gestió de projectes ‘Panell Kanban’

  Professor: Xavier Masó

  Els panells Kanban són una eina pràcticament indispensable per gestionar projectes, instal•lacions, grans muntatges, etc. El sistema redueix al mínim els temps d’execució i
  pràcticament sense gestió.

  Sessió 17 – Taller Kaizen

  Professor: Sergi Mussons

  La majoria de comandaments de producció entén el concepte de millora continua però no tothom l’aplica o, com a mínim, correctament. En aquest taller aplicarem millora continua a una planta de producció simulada on tot hi tindrem un paper protagonista.

  Sessió 18 – Presentació dels projectes

  Professor: Sergi Mussons

  És en aquesta sessió on cada líder proposa un pla de treball per la seva àrea de responsabilitat i el defensa davant de la Direcció de la seva empresa. Aquest és el primer punt.

 • Carles Gallego – Consultor QRM Institute


  Consultor i formador especialitzat en Quick Response Manufacturing, TPM i Lean Manufacturing. Expert en estils de lideratge de suport i creació d’equips d’alt rendiment. Director acadèmic del programa Líders de Manteniment.
  Enginyer tècnic industrial mecànic, focalitzat en l’àrea de manteniment del sector metall i en millora contínua. Amb experiència com a director de manteniment durant 14 anys en empresa del sector industrial.

  Sergi Mussons – Senior Associate QRM Institute

  Enginyer Industrial (UPC) amb màster en Direcció de plantes industrials (UPC) és consultor fundador de QRM Institute, organització especialitzada en sistemes àgils de gestió com Agile, QRM, TOC i Scrum/Kanban. Co-creador de la xarxa europea Quick Response Manufacturing Network, que oficialitza i estandarditza l’ús del QRM en territori europeu.
  Creador del sistema de benchmarking industrial INCO-I (www.inco-i.com), del sistema de perfil d’eginyeria InTalent i els programes Líders (producció, programes, manteniment i RRHH). També dirigeix un programa Màster a l’Online Business School i exerceix de professor en escoles de negoci i universitats com la UPC, Talent Tech Center, EAE, OBS, M&F i Mondragon Unibersitatea.

  Ramón Fernández – Formador del CFP Manresa

  Formador al CFP de Manresa. Expert en tècniques de control i millora de la gestió del manteniment. Ex-Directiu de les àrees de manteniment i millora continua en empresa. Enginyer tècnic industrial mecànic especialitzat en el sector metall.

  Xavier Masó – Enginyer Agrònom

  xavi1o

  Enginyer agrònom especialitzat en indústries alimentàries. Consultor i formador especialitzat en Quick Response Manufacturing i estratègies Agile de gestió de projectes. Desenvolupador d’eines QRM per l’anàlisi i optimització de processos.

  Irene Serrabassa – Senior Associate QRM Institute


  Consultora de Recursos Humans i desenvolupament del talent. Màster Seminari Internacional en “Desarrollo Organizacional y Consultoría de procesos” – GR Global Institute for Organizational Development (Israel) i Màster en Direcció de Recursos Humans.
  Certificada en Coaching essencial (Programa certificat com ACSTH per la ICF – Esencial Institute), Coaching personal i professional (acreditada per The International School Of Coaching) i Cerficació EQ Asesor Inteligencia emocional.

  Ramon Vidosa – Lean Leader a Ausa


  Actualment Lean Leader a Ausa i responsable de processos de planta. Vidosa compta amb més de 20 anys d’experiència en el sector de l’automòbil tier 1 en l’aplicació de projectes amb metodologia lean manufacturing tals com implementació d’AGV’s, sistemes de moviments materials, gestió de layouts de planta o sistemes d’automatització obtenint el reconeixement d’ells a nivell mundial. Màster en optimització de processos industrials, Lean practitioner, formació en sistema Ocra de riscos laborals així com en lideratge i desenvolupament de persones, entre altres.

 • El preu de tot el programa és de 1.560€, en part subvencionable per Fundació Tripartita. El preu inclou l’assistència a les 18 sessions i tota la documentació digital i en paper del programa. Les empreses amb més d’un líder en el programa gaudiran d’un 15% de descompte a partir del segon assistent (fins a un màxim de 4 assistents per empresa). L’edició del curs s’executarà al Nodus Barberà (C/ de Mogoda, 1, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona).

  Preu Programa: 1.560€ (última edició)

  Formació bonificable parcialment per Fundae.

  Inclou:

  • 18 Sessions
  • Documentació digital i en paper

  Lloc:

  Nodus Barberà
  (C/ de Mogoda, 1, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona).

  Contacte:

  Jordi Zambrana

  jordi@qrminstitute.com

  93 128 75 33

Solicitar información

Nombre y apellidos *

Correo electrónico *

Teléfono de contacto *

Empresa

País *

¿Cómo nos conoció? *

Comentarios

* Campos obligatorios

  *Acepto la Política de privacidad.