Una formació completa per aconseguir plena responsabilitat de l’equip de treball i una base formativa clau per aconseguir l’excel·lència operativa

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

Introducció

Aconseguir la satisfacció del client de forma eficient i ágil és l’única manera de ser una empresa competitiva: “Fer-ho bé a la primera i ser el primer en fer-ho”.

La gestió de la qualitat a les empreses ha d’evolucionar cap a l’enfoc a l’excel·lència operativa i cap a l’alineació amb les normes de sistemes de gestió ISO, potenciant:

– L’enfoc a la satisfacció dels clients: entendre i transmetre millor les necessitats del client i les necessitats internes.
– L’empoderament de les persones i la formació d’equips d’alt rendiment.
– L’eficiència i l’agilitat en la gestió i l’actuació.
– El disseny de productes i processos robustos.
– L’identificació de riscs per a actuar de forma preventiva.
– L’implementació de la cultura de la millora contínua a tota l’empresa.

L’objectiu d’aquest programa és mostrar l’estratègia i les eines necessàries per a la gestió de la qualitat, de projectes i d’equips, que permetran assolir la satisfacció del client i els objectius de rentabilitat de l’empresa, de forma àgil, optimitzant recursos i assegurant també la motivació i satisfacció del personal de l’empresa.

En acabar el programa, l’alumne sabrà també com gestionar exitosament un projecte de planificació de la qualitat durant el disseny del producte i/o del procés; incloent activitats i eines que permetran assegurar que es disposa de tot el necessari (instruccions, utillatges, capacitació dels operaris, maquinària i equips de mesura adequats, etc.) per a poder complir amb els requisits de qualitat, cost i terminis des de l’inici de la primera producció. Per fer-ho bé a la primera i sense sorpreses inesperades.

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

 • DIRECTORS DE QUALITAT
 • RESPONSABLES D’EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA
 • RESPONSABLE QUALITAT CLIENT
 • RESPONSABLE QUALITAT PROVEÏDORS
 • RESPONSABLE D’ENGINYERIA / D’INDUSTRIALITZACIÓ
 • RESPONSABLE DEL PRODUCTE
 • DIRECTORS D’OPERACIONS
 • DIRECTORS DE PLANTA
 • TÈCNIC / ESPECIALISTA QUALITAT
 • CONSULTORS

El programa està dissenyat perquè l’empresa n’obtingui el màxim profit quan hi assisteixin el Director de Qualitat junt amb Responsable d’Enginyeria/Industrialització i Cap d’Operacions.

També poden assistir-hi Directors d’Operacions (director de producció, cap de fàbrica, resp. de planta, etc.) que vulguin més formació per alinear-se millor amb la gestió de la qualitat a tota l’empresa.

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

Sessió 1 – Gestió de la Qualitat cap a l’excel·lència

Professor: Montserrat Sierra
Data: Pendent confirmació

Per gestionar bé la qualitat, primer cal entendrela. En aquesta primera sessió veurem el concepte de qualitat a la indústria i la Gestió de la Qualitat Total; estratègia competitiva que incorpora la consciència de la qualitat a tota l’organització i s’enfoca a aconseguir l’excel·lència empresarial. Desglossarem els costos associats a la gestió de la qualitat.

Sessió 2 – Estratègia i cultura empresarial

Professor: Sergi Mussons
Data: Pendent confirmació

Avaluarem l’empresa per conèixer quina és l’aproximació estratègica ideal i la salut de l’organització. Coneixerem l’estat d’implicació dels diferents departaments de l’empresa.

Sessió 3 – Captació de la veu del client. Desplegament de la funció de la qualitat QFD

Professor: Montserrat Sierra
Data: Pendent confirmació

Introduir el concepte de Veu del Client per a saber captar i entendre tots els requeriments i necessitats de client. Saber-les traduïr en requisits interns de l’empresa mitjançant les eines del QFD.

Sessió 4 – Sessió d’autoconeixement amb l’eina DISC i InTalent

Professor: Irene Serrabassa
Data: Pendent confirmació

L’eina DISC és un bon pilar per l’autoconeixement, però sobretot per la creació d’equips de treball. En aquesta sessió s’aprendrà a interpretar el propi perfil professional d’ambdues eines i valorar el potencial que té cadascú.

Sessió 5 – Planificació de la qualitat “a la primera”. Core Tools(I): AMFE

Professor: Montserrat Sierra
Data: Pendent confirmació

La qualitat no es dóna per casualitat. Cal una planificació d’activitats, eines i metodologies per a aconseguir la qualitat desitjada del producte desde la primera producció.

Veurem l’AMFE, una de les eines clau (Core Tools) a la planificació de la qualitat en el sector d’automoció. Aquesta eina dóna les directrius per a fer un anàlisi de riscos en el disseny de producte/procés; permet definir accions preventives i detecció d’accions necessàries.

Sessió 6 – Introducció pràctica a la prevenció de riscos laborals (PRL) i a la Gestió Mediambiental

Professor: Olga Curià
Data: Pendent confirmació

En un enfoc cap a l’excel·lència no es pot ometre la prevenció de riscos laborals i el compromís medioambiental dins de l’organització. En aquesta sessió en veurem una introducció pràctica a la indústria.

Sessió 7 – Estratègies per assegurar una comunicació eficaç dins l’empresa

Professor: Irene Serrabassa
Data: Pendent confirmació

La falta de bona comunicació és un dels principals problemes que tenen les organitzacions a dia d’avui, tenint en compte que ni les tecnologies ni la falta de temps ens estan ajudant a millorar les relacions humanes entre els col·laboradors. En aquesta sessió treballarem diferents eines de comunicació que seran de gran ajuda per augmentar la qualitat de les nostres relacions.

Sessió 8 – Core Tools (II): Capacitat del procés i dels sistemes de mesura (Ppk/Cpk, MSA)

Professor: Montserrat Sierra
Data: Pendent confirmació

Per a aconseguir la “qualitat a la primera” cal estar segur que el processos, màquines i els sistemes de mesura són els adequats i si son capaços d’aconseguir la qualitat desitjada.

Sessió 9 – Servant Leadership

Professor: Sergi Mussons
Data: Pendent confirmació

L’estil de lideratge pot marcar la diferència en assegurar que l’entorn de treball sigui favorable a la implicació. Un lideratge clássic, intrusiu, d’ordenar als demés el que han de fer, destrueix
tota possible implicació. Un lideratge basat en el servei a l’equip, el fomenta i l’afavoreix.

Sessió 10 – Core Tools (III): Control estadístic del procés (SPC)

Professor: Montserrat Sierra
Data: Pendent confirmació

Els processos varien perquè estan sotmesos a factors que fan que sigui impossible fabricar dos productes exactament iguals. El SPC busca monitoritzar l’evolució de la variabilitat del procés durant la producció, per a poder ser proactiu i prendre accions correctores a temps; abans que el procés pugui generar producte no–conforme.

Sessió 11 – Gestió d’indicadors per a fàbrica visual. Panells SQCDP.

Professor: Juan Ventayol
Data: Pendent confirmació

El concepte fàbrica visual és vital si volem aconseguir que els errors i les males pràctiques s’autodetectin soles quan ocorren. Així podem focalitzar els nostres esforços en temes fora del dia a dia. Aquí coneixerem maneres, mètodes i sistemes visuals varis per tal d’aconseguir-ho.

Sessió 12 – Eines bàsiques pel control i anàlisis de la qualitat del procés

Professor: Montserrat Sierra
Data: Pendent confirmació

En aquesta sessió veurem un grup d’eines que ens ajudaran a ser efectius en l’avaluació de la qualitat del procés i del producte, a identificar la causa real de les no-conformitats i a definir les accions correctores adequades i robustes: auditories, mètodes de resolució de problemes (QRQC, 5 Perquè’s, 8D, diagrama Ishikawa, A3…).

Sessió 13 – Resolució de conflictes

Professor: Carles Gallego
Data: Pendent confirmació

Tenir eines per a poder resoldre conflictes dins l’organització, sobretot en entorns autogestionats (on no hi ha un responsable que decideix per tots) és clau per l’èxit del projecte. En aquest mòdul treballarem diferents sistemes i tècniques per a poder utilitzar en aquests moments delicats dels equips.

Sessió 14 – Core Tools (IV): Cas Projecte planificació de la qualitat

Professor: Montserrat Sierra
Data: Pendent confirmació

Es posaran en pràctica els coneixements adquirits en les sessions anteriors amb un exemple de planificació de la qualitat, que servirá d’exemple pel projecte de final de programa.

Sessió 15 – Eines Agile per a la gestió de la qualitat

Professor: Juan Ventayol
Data: Pendent confirmació

L’aplicació d’alguna de les eines de la metodología Agile per a la gestió de projectes ens permetran ser mes eficients i més competitius en la gestió de la qualitat.

Sessió 16 – Millora de processos (I): Six Sigma (DMAIC), QRM, Lean

Professor: Montserrat Sierra
Data: Pendent confirmació

Es farà una introducció a les principals metodologies que ens permetran millorar la qualitat i servei dels processos.

Sessió 17 – Introducció a la millora continua. Taller 5S

Professor: Carles Gallego
Data: Pendent confirmació

Cap altra tècnica ha salvat més empreses que les conegudes 5S. No obstant, també és la tècnica més difícil de mantenir. Així doncs, en aquesta sessió es focalitzarà en com aconseguir l’èxit i no només en la part simple i teòrica.

Sessió 18 – Presentació dels projectes

Professor: Montserrat Sierra
Data: Pendent confirmació

Després de tot l’aprenentatge adquirit en el programa, en aquesta sessió, cada líder presentarà un projecte de planificació i/o millora de la qualitat per a la seva àrea de responsabilitat i el defensarà davant de la Direcció de la seva empresa.

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

 

Montserrat Sierra – Consultora de QRM Institute i Directora del Programa

Consultora i formadora experta en gestió i millora de la qualitat en empreses multinacionals del sector industrial i automoció.

Enginyera Industrial (UPC) i Enginyera de Materials (UPC/EEIGM). Postgraus en “Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials”(UPC) i “Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt” (UPC).

Docent de l’assignatura “Gestió de la Qualitat a la Planta Productiva” en el Màster d’OBS Direcció de la Producció i Millora de Processos. Certificada com auditora interna i a proveïdors segons ISO 9001:2015 i IATF16949:2016.

Sergi Mussons – Senior Associate QRM Institute

Enginyer Industrial (UPC) amb màster en Direcció de plantes industrials (UPC) és consultor fundador de QRM Institute, organització especialitzada en sistemes àgils de gestió com Agile, QRM, TOC i Scrum/Kanban. Co-creador de la xarxa europea Quick Response Manufacturing Network, que oficialitza i estandarditza l’ús del QRM en territori europeu.
Creador del sistema de benchmarking industrial INCO-I (www.inco-i.com), del sistema de perfil d’eginyeria InTalent i els programes Líders (producció, programes, manteniment i RRHH). També dirigeix un programa Màster a l’Online Business School i exerceix de professor en escoles de negoci i universitats com la UPC, Talent Tech Center, EAE, OBS, M&F i Mondragon Unibersitatea.

Irene Serrabassa – Senior Associate QRM InstituteConsultora de Recursos Humans i desenvolupament del talent. Màster Seminari Internacional en “Desarrollo Organizacional y Consultoría de procesos” – GR Global Institute for Organizational Development (Israel) i Màster en Direcció de Recursos Humans.
Certificada en Coaching essencial (Programa certificat com ACSTH per la ICF – Esencial Institute), Coaching personal i professional (acreditada per The International School Of Coaching) i Cerficació EQ Asesor Inteligencia emocional.

Olga Curiá – Responsable PRL a Girbau

Actualment Responsable de PRL a Girbau S.A; comptant amb 17 anys d’experiència com a Responsable de Seguretat i Medi Ambient en empreses
multinacionals. Col·laboradora en programes per a companyies líders en seguretat.
Enginyera tècnica industrial i Tècnica superior en PRL amb les 3 especialització (Seguretat, Ergonomia i Higiene).
Auditora de sistemes de gestió en ISO 9001, ISO 45001 i ISO 14001.

Juan Ventayol – Consultor de QRM Institute

Consultor i formador QRM i Lean especialitzat en implementació d’eines per la millora continua de processos productius. Enginyer industrial especialitzat en processos de fabricació. Amb experiència com a enginyer de processos al sector cosmètic i metal·lúrgic.

Carles Gallego – Consultor QRM Institute


Consultor i formador especialitzat en Quick Response Manufacturing, TPM i Lean Manufacturing. Expert en estils de lideratge de suport i creació d’equips d’alt rendiment. Director acadèmic del programa Líders de Manteniment.
Enginyer tècnic industrial mecànic, focalitzat en l’àrea de manteniment del sector metall i en millora contínua. Amb experiència com a director de manteniment durant 14 anys en empresa del sector industrial.

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

El preu del programa és de 1.775€. Aquest inclou l’assistència a les 18 sessions i tota la documentació digital i en paper del programa.

Les empreses amb més d’un líder en el programa gaudiran d’un 15% de descompte a partir del segon assistent (fins a un màxim de 4 assistents per empresa).

L’edició del curs s’executarà al Centre de Formació Pràctica de Manresa (Pol. Ind. Els Dolors – Palau Firal , 08243 Manresa).

Formació bonificable parcialment per Fundae.

Inclou:

 • 18 Sessions
 • Documentació digital i en paper

Lloc:

Centre Formació Pràctica Manresa
Pol. Ind. Els Dolors – Palau Firal , 08243 Manresa

Contacte:

Jordi Zambrana

jordi@qrminstitute.com

93 128 75 33

Nom i Cognoms *

Correu electrònic *

Telèfon de contacte *

Empresa

País *

¿Com ens has conegut? *

Comentaris

* Camps obligatoris

  *Accepto la Política de privacitat.

 

¡Descarrega el programa complet en PDF!

Una formació completa per aconseguir plena responsabilitat de l’equip de treball i una base formativa clau per aconseguir l’excel·lència operativa

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

Introducció

Aconseguir la satisfacció del client de forma eficient i ágil és l’única manera de ser una empresa competitiva: “Fer-ho bé a la primera i ser el primer en fer-ho”.

La gestió de la qualitat a les empreses ha d’evolucionar cap a l’enfoc a l’excel·lència operativa i cap a l’alineació amb les normes de sistemes de gestió ISO, potenciant:

– L’enfoc a la satisfacció dels clients: entendre i transmetre millor les necessitats del client i les necessitats internes.
– L’empoderament de les persones i la formació d’equips d’alt rendiment.
– L’eficiència i l’agilitat en la gestió i l’actuació.
– El disseny de productes i processos robustos.
– L’identificació de riscs per a actuar de forma preventiva.
– L’implementació de la cultura de la millora contínua a tota l’empresa.

L’objectiu d’aquest programa és mostrar l’estratègia i les eines necessàries per a la gestió de la qualitat, de projectes i d’equips, que permetran assolir la satisfacció del client i els objectius de rentabilitat de l’empresa, de forma àgil, optimitzant recursos i assegurant també la motivació i satisfacció del personal de l’empresa.

En acabar el programa, l’alumne sabrà també com gestionar exitosament un projecte de planificació de la qualitat durant el disseny del producte i/o del procés; incloent activitats i eines que permetran assegurar que es disposa de tot el necessari (instruccions, utillatges, capacitació dels operaris, maquinària i equips de mesura adequats, etc.) per a poder complir amb els requisits de qualitat, cost i terminis des de l’inici de la primera producció. Per fer-ho bé a la primera i sense sorpreses inesperades.

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

 • DIRECTORS DE QUALITAT
 • RESPONSABLES D’EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA
 • RESPONSABLE QUALITAT CLIENT
 • RESPONSABLE QUALITAT PROVEÏDORS
 • RESPONSABLE D’ENGINYERIA / D’INDUSTRIALITZACIÓ
 • RESPONSABLE DEL PRODUCTE
 • DIRECTORS D’OPERACIONS
 • DIRECTORS DE PLANTA
 • TÈCNIC / ESPECIALISTA QUALITAT
 • CONSULTORS

El programa està dissenyat perquè l’empresa n’obtingui el màxim profit quan hi assisteixin el Director de Qualitat junt amb Responsable d’Enginyeria/Industrialització i Cap d’Operacions.

També poden assistir-hi Directors d’Operacions (director de producció, cap de fàbrica, resp. de planta, etc.) que vulguin més formació per alinear-se millor amb la gestió de la qualitat a tota l’empresa.

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

Sessió 1 – Gestió de la Qualitat cap a l’excel·lència

Professor: Montserrat Sierra
Data: 19 de febrer de 17:30h a 20h

Per gestionar bé la qualitat, primer cal entendrela. En aquesta primera sessió veurem el concepte de qualitat a la indústria i la Gestió de la Qualitat Total; estratègia competitiva que incorpora la consciència de la qualitat a tota l’organització i s’enfoca a aconseguir l’excel·lència empresarial. Desglossarem els costos associats a la gestió de la qualitat.

Sessió 2 – Estratègia i cultura empresarial

Professor: Sergi Mussons
Data: 24 de febrer de 17:30h a 20h

Avaluarem l’empresa per conèixer quina és l’aproximació estratègica ideal i la salut de l’organització. Coneixerem l’estat d’implicació dels diferents departaments de l’empresa.

Sessió 3 – Captació de la veu del client. Desplegament de la funció de la qualitat QFD

Professor: Montserrat Sierra
Data: 26 de febrer de 17:30h a 20h

Introduir el concepte de Veu del Client per a saber captar i entendre tots els requeriments i necessitats de client. Saber-les traduïr en requisits interns de l’empresa mitjançant les eines del QFD.

Sessió 4 – Sessió d’autoconeixement amb l’eina DISC i InTalent

Professor: Irene Serrabassa
Data: 2 de març de 17:30h a 20h

L’eina DISC és un bon pilar per l’autoconeixement, però sobretot per la creació d’equips de treball. En aquesta sessió s’aprendrà a interpretar el propi perfil professional d’ambdues eines i valorar el potencial que té cadascú.

Sessió 5 – Planificació de la qualitat “a la primera”. Core Tools(I): AMFE

Professor: Montserrat Sierra
Data: 4 de març de 17:30h a 20h

La qualitat no es dóna per casualitat. Cal una planificació d’activitats, eines i metodologies per a aconseguir la qualitat desitjada del producte desde la primera producció.

Veurem l’AMFE, una de les eines clau (Core Tools) a la planificació de la qualitat en el sector d’automoció. Aquesta eina dóna les directrius per a fer un anàlisi de riscos en el disseny de producte/procés; permet definir accions preventives i detecció d’accions necessàries.

Sessió 6 – Introducció pràctica a la prevenció de riscos laborals (PRL) i a la Gestió Mediambiental

Professor: Olga Curià
Data: 9 de març de 17:30h a 20h

En un enfoc cap a l’excel·lència no es pot ometre la prevenció de riscos laborals i el compromís medioambiental dins de l’organització. En aquesta sessió en veurem una introducció pràctica a la indústria.

Sessió 7 – Estratègies per assegurar una comunicació eficaç dins l’empresa

Professor: Irene Serrabassa
Data: 11 de març de 17:30h a 20h

La falta de bona comunicació és un dels principals problemes que tenen les organitzacions a dia d’avui, tenint en compte que ni les tecnologies ni la falta de temps ens estan ajudant a millorar les relacions humanes entre els col·laboradors. En aquesta sessió treballarem diferents eines de comunicació que seran de gran ajuda per augmentar la qualitat de les nostres relacions.

Sessió 8 – Core Tools (II): Capacitat del procés i dels sistemes de mesura (Ppk/Cpk, MSA)

Professor: Montserrat Sierra
Data: 15 març de 17:30h a 20h

Per a aconseguir la “qualitat a la primera” cal estar segur que el processos, màquines i els sistemes de mesura són els adequats i si son capaços d’aconseguir la qualitat desitjada.

Sessió 9 – Servant Leadership

Professor: Sergi Mussons
Data: 18 de març de 17:30h a 20h

L’estil de lideratge pot marcar la diferència en assegurar que l’entorn de treball sigui favorable a la implicació. Un lideratge clássic, intrusiu, d’ordenar als demés el que han de fer, destrueix
tota possible implicació. Un lideratge basat en el servei a l’equip, el fomenta i l’afavoreix.

Sessió 10 – Core Tools (III): Control estadístic del procés (SPC)

Professor: Montserrat Sierra
Data: 23 de març de 17:30h a 20h

Els processos varien perquè estan sotmesos a factors que fan que sigui impossible fabricar dos productes exactament iguals. El SPC busca monitoritzar l’evolució de la variabilitat del procés durant la producció, per a poder ser proactiu i prendre accions correctores a temps; abans que el procés pugui generar producte no–conforme.

Sessió 11 – Gestió d’indicadors per a fàbrica visual. Panells SQCDP.

Professor: Juan Ventayol
Data: 25 de març de 17:30h a 20h

El concepte fàbrica visual és vital si volem aconseguir que els errors i les males pràctiques s’autodetectin soles quan ocorren. Així podem focalitzar els nostres esforços en temes fora del dia a dia. Aquí coneixerem maneres, mètodes i sistemes visuals varis per tal d’aconseguir-ho.

Sessió 12 – Eines bàsiques pel control i anàlisis de la qualitat del procés

Professor: Montserrat Sierra
Data: 30 de març de 17:30h a 20h

En aquesta sessió veurem un grup d’eines que ens ajudaran a ser efectius en l’avaluació de la qualitat del procés i del producte, a identificar la causa real de les no-conformitats i a definir les accions correctores adequades i robustes: auditories, mètodes de resolució de problemes (QRQC, 5 Perquè’s, 8D, diagrama Ishikawa, A3…).

Sessió 13 – Resolució de conflictes

Professor: Carles Gallego
Data: 1 d’abril de 17:30h a 20h

Tenir eines per a poder resoldre conflictes dins l’organització, sobretot en entorns autogestionats (on no hi ha un responsable que decideix per tots) és clau per l’èxit del projecte. En aquest mòdul treballarem diferents sistemes i tècniques per a poder utilitzar en aquests moments delicats dels equips.

Sessió 14 – Core Tools (IV): Cas Projecte planificació de la qualitat

Professor: Montserrat Sierra
Data: 15 d’abril de 17:30h a 20h

Es posaran en pràctica els coneixements adquirits en les sessions anteriors amb un exemple de planificació de la qualitat, que servirá d’exemple pel projecte de final de programa.

Sessió 15 – Eines Agile per a la gestió de la qualitat

Professor: Juan Ventayol
Data: 20 d’abril de 17:30h a 20h

L’aplicació d’alguna de les eines de la metodología Agile per a la gestió de projectes ens permetran ser mes eficients i més competitius en la gestió de la qualitat.

Sessió 16 – Millora de processos (I): Six Sigma (DMAIC), QRM, Lean

Professor: Montserrat Sierra
Data: 22 d’abril de 17:30h a 20h

Es farà una introducció a les principals metodologies que ens permetran millorar la qualitat i servei dels processos.

Sessió 17 – Introducció a la millora continua. Taller 5S

Professor: Carles Gallego
Data: 27 d’abril de 15h a 20h

Cap altra tècnica ha salvat més empreses que les conegudes 5S. No obstant, també és la tècnica més difícil de mantenir. Així doncs, en aquesta sessió es focalitzarà en com aconseguir l’èxit i no només en la part simple i teòrica.

Sessió 18 – Presentació dels projectes

Professor: Montserrat Sierra
Data: 29 d’abril de 17:30h a 20h

Després de tot l’aprenentatge adquirit en el programa, en aquesta sessió, cada líder presentarà un projecte de planificació i/o millora de la qualitat per a la seva àrea de responsabilitat i el defensarà davant de la Direcció de la seva empresa.

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

 

Montserrat Sierra – Consultora de QRM Institute i Directora del Programa

Consultora i formadora experta en gestió i millora de la qualitat en empreses multinacionals del sector industrial i automoció.

Enginyera Industrial (UPC) i Enginyera de Materials (UPC/EEIGM). Postgraus en “Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials”(UPC) i “Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt” (UPC).

Docent de l’assignatura “Gestió de la Qualitat a la Planta Productiva” en el Màster d’OBS Direcció de la Producció i Millora de Processos. Certificada com auditora interna i a proveïdors segons ISO 9001:2015 i IATF16949:2016.

Sergi Mussons – Senior Associate QRM Institute

Enginyer Industrial (UPC) amb màster en Direcció de plantes industrials (UPC) és consultor fundador de QRM Institute, organització especialitzada en sistemes àgils de gestió com Agile, QRM, TOC i Scrum/Kanban. Co-creador de la xarxa europea Quick Response Manufacturing Network, que oficialitza i estandarditza l’ús del QRM en territori europeu.
Creador del sistema de benchmarking industrial INCO-I (www.inco-i.com), del sistema de perfil d’eginyeria InTalent i els programes Líders (producció, programes, manteniment i RRHH). També dirigeix un programa Màster a l’Online Business School i exerceix de professor en escoles de negoci i universitats com la UPC, Talent Tech Center, EAE, OBS, M&F i Mondragon Unibersitatea.

Irene Serrabassa – Senior Associate QRM InstituteConsultora de Recursos Humans i desenvolupament del talent. Màster Seminari Internacional en “Desarrollo Organizacional y Consultoría de procesos” – GR Global Institute for Organizational Development (Israel) i Màster en Direcció de Recursos Humans.
Certificada en Coaching essencial (Programa certificat com ACSTH per la ICF – Esencial Institute), Coaching personal i professional (acreditada per The International School Of Coaching) i Cerficació EQ Asesor Inteligencia emocional.

Olga Curiá – Responsable PRL a Girbau

Actualment Responsable de PRL a Girbau S.A; comptant amb 17 anys d’experiència com a Responsable de Seguretat i Medi Ambient en empreses
multinacionals. Col·laboradora en programes per a companyies líders en seguretat.
Enginyera tècnica industrial i Tècnica superior en PRL amb les 3 especialització (Seguretat, Ergonomia i Higiene).
Auditora de sistemes de gestió en ISO 9001, ISO 45001 i ISO 14001.

Juan Ventayol – Consultor de QRM Institute

Consultor i formador QRM i Lean especialitzat en implementació d’eines per la millora continua de processos productius. Enginyer industrial especialitzat en processos de fabricació. Amb experiència com a enginyer de processos al sector cosmètic i metal·lúrgic.

Carles Gallego – Consultor QRM Institute


Consultor i formador especialitzat en Quick Response Manufacturing, TPM i Lean Manufacturing. Expert en estils de lideratge de suport i creació d’equips d’alt rendiment. Director acadèmic del programa Líders de Manteniment.
Enginyer tècnic industrial mecànic, focalitzat en l’àrea de manteniment del sector metall i en millora contínua. Amb experiència com a director de manteniment durant 14 anys en empresa del sector industrial.

 • Inici
  Pendent confirmació
 • Durada
  18 sessions
 • Preu
  1.775€
 • Idioma
  Català
 • Metodologia
  Presencial

 

El preu del programa és de 1.775€. Aquest inclou l’assistència a les 18 sessions i tota la documentació digital i en paper del programa.

Les empreses amb més d’un líder en el programa gaudiran d’un 15% de descompte a partir del segon assistent (fins a un màxim de 4 assistents per empresa).

L’edició del curs s’executarà al Centre de Formació Pràctica de Manresa (Pol. Ind. Els Dolors – Palau Firal , 08243 Manresa).

Formació bonificable parcialment per Fundae.

Inclou:

 • 18 Sessions
 • Documentació digital i en paper

Lloc:

Centre Formació Pràctica Manresa
Pol. Ind. Els Dolors – Palau Firal , 08243 Manresa

Contacte:

Jordi Zambrana

jordi@qrminstitute.com

93 128 75 33

Nom i Cognoms *

Correu electrònic *

Telèfon de contacte *

Empresa

País *

¿Com ens has conegut? *

Comentaris

* Camps obligatoris

  *Accepto la Política de privacitat.

 

¡Descarrega el programa complet en PDF!