Hoy miércoles 7 de junio, Sergi Mussons ha impartido un taller sobre QRM & Agile en las instalaciones de MACSA ID y en colaboración con CEQUIP y Packaging Cluster.

Introducció: Agile-QRM són les noves metodologies que us permetran augmentar el resultat en entorns de demanda variable, imprevisible o que personalitzen tots els productes. Aquests sistemes asseguren la capacitat, redueixen les cues de procés, redueixen la tensió i estrès en els equips, augmenten la implicació dels col·laboradors i incrementen la satisfacció del client.
Objectiu: Entendre quines metodologies existeixen avui per ‘organitzar ‘ les empreses industrials i quin és el criteri per saber quina és la més adequada per cada cas.
Metodologia: 1,5 d’exposició oral amb casos pràctics + 30′ de debat
Docent: Sergi Mussons, consultor de QRM Institute